Regeringen hörsammar krav på extra pengar till CSN

CENTRALA STUDIESTÖDSNÄMNDEN2023-09-05

Regeringen föreslår att Centrala studiestödsnämnden, CSN, tillförs extra medel till handläggningen av det nya omställningsstudiestödet. Med ett utökat anslag räknar CSN med att kunna anställa ytterligare 75 handläggare.

Enligt ett pressmeddelande avser regeringen att föreslå att CSN ska få tillfälliga medel för att anställa fler handläggare i syfte att korta väntetiderna för dem som har sökt det nya omställningsstudiestödet. Regeringen vill öka CSNs anslag med totalt 110 miljoner kronor fram till 2025.

I regeringens förslag till höständringsbudgeten för 2023 får myndigheten 10 miljoner kronor extra, enligt pressmeddelandet, och i budgetpropositionen för nästa år föreslås anslaget öka med 50 miljoner kronor, en nivå som även ska gälla 2025.

CSN bedömer att det föreslagna tillskottet gör det möjligt för myndigheten att anställa ytterligare 75 handläggare av omställningsstudiestödet. I dagsläget arbetar cirka 100 personer med att utreda och besvara de ansökningar som har kommit sedan stödet sjösattes förra hösten.

Även om regeringens förslag ligger en bra bit under de 250 miljoner kronor extra till och med 2025 som CSN har begärt för att förstärka administrationen av omställningsstudiestödet så är det ett välkommet besked, anser myndighetens pressekreterare Stefan Tärnhuvud.

– De här pengarna kommer att ge oss fler händer som utreder. Att rekrytera ny personal är en process, men i bästa fall kan vi ha nya medarbetare på plats i början av nästa år, säger han till Publikt.

I början av augusti hade drygt 45 000 ansökningar om omställningsstudiestöd inkommit till CSN. Cirka 60 procent av dem, drygt 27 000 ansökningar, återstod då att handlägga.

För att korta de hårt kritiserade väntetiderna för de sökande har CSN, utöver ytterligare resurser, även efterfrågat förenklingar av stödets regelverk för att kunna effektivisera handläggningen och komma bort från det tidkrävande manuella arbetet.

I dag meddelade regeringen att sådana regelförenklingar ska göras. Enligt Stefan Tärnhuvud är detta en högt prioriterad fråga för CSN, som kommer att lämna över förslag på förändringar av regelverket till regering och riksdag.

Hur snabbt det kommer att gå att genomföra förändringar i lagar och förordningar återstår att se. Men Stefan Tärnhuvud bedömer att nyanställningarna kommer att förbättra arbetsmiljön för handläggarna på CSN, som jobbar under ett hårt tryck, redan nästa år.

I vår ska även ett första systemstöd tas i bruk, vilket enligt Stefan Tärnhuvud kommer att minska det manuella arbetet och öka handläggningstakten.

– Görs det dessutom regelförenklingar så kommer det också att göra en stor skillnad för dem som väntar på besked om sin ansökan, säger han.

Detta är en nyhetsartikel. Publikts nyhetsrapportering ska vara saklig och korrekt. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, Fackförbundet ST, och utformas enligt journalistiska principer samt enligt spelreglerna för press, radio och TV.

ÄMNEN:

CSN Omställning
Typ
Vet du mer om det ämne som artikeln handlar om, eller om du har tips till redaktionen i något annat ämne, kan du lämna ditt tips här. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.
Om du anser att artikeln innehåller fel, beskriv här vad dessa fel består i. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.

Om du vill debattera det ämne artikeln handlar om, kan du skicka in en debattartikel till Publikt för publicering under vinjetten Debatt. Publikt publicerar inte anonyma debattinlägg, du måste därför alltid ange ditt namn och dina kontaktuppgifter. Redaktionen förbehåller sig rätten att korta och redigera insända debattartiklar. Skicka ditt inlägg som ett Worddokument på mejl till redaktionen.

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas offentligt.
CAPTCHA