”Vi behöver förstärka laget CSN med fler anställda”, säger Centrala studiestödsnämndens generaldirektör Christina Forsberg.
Bild: Therese Hasselryd
”Vi behöver förstärka laget CSN med fler anställda”, säger Centrala studiestödsnämndens generaldirektör Christina Forsberg.

Generaldirektören står fast vid krav på tillskott

CENTRALA STUDIESTÖDSNÄMNDEN2023-09-01

Effektiviseringar och omprioriteringar räcker inte. Fler handläggare och regelförenklingar krävs om CSN ska klara att betala ut omställningsstudiestödet i rimlig tid, enligt myndighetens generaldirektör Christina Forsberg.

Budskapet från Centrala studiestödsnämnden, CSN, till regeringen har varit tydligt: för att korta handläggningstiderna för omställningsstudiestödet krävs fler anställda. Men regeringens vårändringsbudget innehöll inte det tillskott på 50 miljoner kronor som myndigheten äskat.

I stället fick CSN i uppdrag att kapa väntetiderna genom effektiviseringar eller omprioriteringar av befintliga resurser.

I en interpellationsdebatt i riksdagen i juni argumenterade utbildningsminister Mats Persson, L, för att detta var det mest effektiva sättet att tackla problemet.

”Att rekrytera ny personal för handläggning av stödet tar tid och handläggningstiderna behöver kortas omgående”, sade han i talarstolen.

Men CSNs generaldirektör Christina Forsberg backar inte från sitt krav. CSN har redan genomfört effektiviseringar och flyttat personal. Det arbetet fortsätter, men är inte tillräckligt, menar hon.

– Vi behöver förstärka laget CSN med fler anställda. Det är min bestämda uppfattning utifrån det inflöde av ansökningar som vi har, säger Christina Forsberg till Publikt.

Hon får stöd av Ulrica Fagerberg, vice avdelningsordförande för ST inom CSN.

– Arbetsgivaren har tagit sitt ansvar och våra medarbetare ställer verkligen upp. Vi gör allt vad vi kan. Nu krävs en motprestation från regeringen, säger hon.

Utöver ytterligare resurser är facket och myndighetsledningen på CSN eniga om att det behövs en översyn av stödets regelverk.

Förenklingar är nödvändiga för att påskynda uppbyggnaden av ett it-stöd och komma bort från den manuella handläggningen, enligt Christina Forsberg. Det är också avgörande för att hålla ned stödets administrativa kostnader på sikt, anser hon.

År 2026, när ett systemstöd ska vara färdigutvecklat, kommer det ändå att behövas runt 300 anställda för att hantera den komplexa handläggningen, enligt myndighetens prognoser.

– Med dagens regelverk kommer omställningsstudiestödet aldrig att bli så automatiserat som det vanliga studiemedlet. Förutsatt att ingenting förändras blir detta en väldigt dyr reform, säger Christina Forsberg.

Om regelverket består och CSN inte tillförs ytterligare resurser kommer mer än hälften av årets anslag, cirka 710 miljoner kronor, inte att hinna betalas ut. Nästa år kan hela 2 miljarder av anslaget på drygt 2,8 miljarder kronor gå tillbaka till statskassan.

Att pengarna inte når dem som vill studera har fått skarp kritik från arbetsmarknadens parter, som uppmanat regeringen att skjuta till medel till CSN.

Fackliga företrädare menar att statens hantering av stödet, som var en viktig komponent i överenskommelsen när fack och arbetsgivare gjorde upp om nya regler för anställningsskydd och omställning, kan betraktas som ett löftesbrott mot arbetstagarna och ett avtalsbrott gentemot parterna.

– De tjänstemän och arbetare som skulle få ta del av avtalets vinster blir nu förlorare. Det är verkligen beklagligt, säger Ulrica Fagerberg.

Publikt har vid flera tillfällen sökt utbildningsminister Mats Persson för en intervju, men han har inte återkommit.

Detta är en nyhetsartikel. Publikts nyhetsrapportering ska vara saklig och korrekt. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, Fackförbundet ST, och utformas enligt journalistiska principer samt enligt spelreglerna för press, radio och TV.

Typ
Vet du mer om det ämne som artikeln handlar om, eller om du har tips till redaktionen i något annat ämne, kan du lämna ditt tips här. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.
Om du anser att artikeln innehåller fel, beskriv här vad dessa fel består i. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.

Om du vill debattera det ämne artikeln handlar om, kan du skicka in en debattartikel till Publikt för publicering under vinjetten Debatt. Publikt publicerar inte anonyma debattinlägg, du måste därför alltid ange ditt namn och dina kontaktuppgifter. Redaktionen förbehåller sig rätten att korta och redigera insända debattartiklar. Skicka ditt inlägg som ett Worddokument på mejl till redaktionen.

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas offentligt.
CAPTCHA