Migrationsverket varslade 172 anställda om uppsägning under torsdagen.
Bild: Mostphotos
Migrationsverket varslade 172 anställda om uppsägning under torsdagen.

Färre nya ärenden för Migrationsverket under pandemin

MIGRATIONSVERKET2020-08-10

Coronapandemin har satt tydliga spår i Migrationsverkets verksamhet. I flera ärendekategorier har antalet nya ansökningar nästan halverats. Mest har områdena asyl, arbetstillstånd och studerandeärenden påverkats.

Stängda gränser och omfattande reserestriktioner på grund av pandemin har minskat människors möjligheter att såväl söka skydd som att arbeta och studera i Sverige, konstaterar Migrationsverket i ett pressmeddelande. Myndigheten utgår från att restriktionerna kommer att lättas upp och att möjligheterna att resa internationellt gradvis kommer att öka under hösten, även om det inte kan uteslutas att restriktioner stramas upp eller återinförs om pandemiläget skulle förvärras.

”Vi kommer se effekter av pandemin i vår verksamhet även under nästkommande år”, konstaterar generaldirektör Mikael Ribbenvik i pressmeddelandet.

Reserestriktionerna har haft stor påverkan på antalet asylsökande. Sedan i april har i genomsnitt ungefär 180 personer i veckan sökt asyl. Migrationsverket justerar ned antalet som väntas söka asyl i Sverige i år från 21 000 till cirka 13 000.

”Minskningen av antalet migranter som anländer till Europa kan inte förklaras med en minskad drivkraft att söka asyl. Förklaringen ligger snarare i svårigheterna att röra sig in i och genom Europa, och sannolikt kommer många att försöka nå EU och Sverige vid ett senare tillfälle”, kommenterar Mikael Ribbenvik.

Antalet inkomna arbetstillståndsärenden har i stort sett halverats under perioden januari-maj i år jämfört med förra året. Därför skriver Migrationsverket ned antalet förväntade ansökningar om arbetstillstånd till 39 000. Det är cirka 12 000 personer jämfört med tidigare beräkningar. Också antalet ansökningar om uppehållstillstånd på grund av studier skrivs ned, från 20 000 till 14 000.

Med färre nya ärenden kommer enligt Mikael Ribbenvik att leda till en minskning av det totala antalet öppna ärenden på myndigheten. I förlängningen innebär det kortare handläggningstider.

”Det minskade inflödet av nya ärenden har gett oss en unik möjlighet att komma ikapp långa ärendeköer, inte minst inom asyl”, framhåller han.

Detta är en nyhetsartikel. Publikts nyhetsrapportering ska vara saklig och korrekt. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, Fackförbundet ST, och utformas enligt journalistiska principer samt enligt spelreglerna för press, radio och TV.

Typ
Vet du mer om det ämne som artikeln handlar om, eller om du har tips till redaktionen i något annat ämne, kan du lämna ditt tips här. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.
Om du anser att artikeln innehåller fel, beskriv här vad dessa fel består i. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.

Om du vill debattera det ämne artikeln handlar om, kan du skicka in en debattartikel till Publikt för publicering under vinjetten Debatt. Publikt publicerar inte anonyma debattinlägg, du måste därför alltid ange ditt namn och dina kontaktuppgifter. Redaktionen förbehåller sig rätten att korta och redigera insända debattartiklar. Skicka ditt inlägg som ett Worddokument på mejl till redaktionen.

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas offentligt.
CAPTCHA