»Jag tänker att det beslut jag fick även kan vara viktigt för andra«, säger Linda Håkansson efter beskedet att Polis­myndigheten till sist godkände hennes planer på att arbeta som volontär på en brottsofferjour.
Bild: Jerker Andersson
»Jag tänker att det beslut jag fick även kan vara viktigt för andra«, säger Linda Håkansson efter beskedet att Polis­myndigheten till sist godkände hennes planer på att arbeta som volontär på en brottsofferjour.

Fick rätt att engagera sig för brottsoffer

POLISEN2018-12-11

När Linda Håkansson, som är civilanställd inom Polisen, anmälde att hon ville arbeta som volontär på en brotts­offerjour fick hon nej av arbetsgivaren. Nu har ST förhandlat och arbets­givaren har tagit tillbaka sitt beslut. »Jag blev jätteglad när jag fick rätt«, säger hon.

Linda Håkansson arbetar med att handlägga parkeringsanmärkningar på Polisen i Göteborg. På fritiden ville hon gärna ställa upp som volontär brottsofferstödjare, vilket innebär att vara ett medmänskligt stöd och informera brottsoffer om rättsprocessen och möjligheten till ekonomiskt stöd.

Därför anmälde hon det som en bisyssla till sin arbetsgivare.

– Hon agerade helt rätt, enligt skolboken, säger Jorma Niska, ombudsman på ST.

Men arbetsgivaren beslutade att säga nej till Linda Håkans­sons bisyssla.

– Jag blev väldigt besviken. Jag hade verkligen sett fram emot det och att det skulle vara utvecklande och bra för min framtida karriär. Dessutom är det en viktig verksamhet som jag ville stödja.

Arbetsgivaren hänvisade till att det var en samlad bedömning, vilket fick ST att begära tvisteförhandling.

– Vår uppfattning var att det stred mot lagen om offentlig anställning, och att bedömningen var mer schablon­artat gjord, och inte utifrån de rådande omständigheterna i det specifika fallet, säger Johanna Mattsson, styrelseledamot i STs avdelning inom Polisen.

Facket och arbetsgivaren träffades, och hade en bra diskussion, enligt Jorma Niska.

– Vi blev överens om att bedömningen inte gjorts utifrån det här enskilda fallet. Det resulterade i att arbets­givaren drog tillbaka sitt beslut, säger han.

Linda Håkansson blev förvånad när myndigheten ändrade sig. Hon säger att hon var tveksam till om det skulle leda någon vart att kontakta facket, eftersom medierna nyligen uppmärksammat en polis vars bisyssla inte godkänts.

– Men så tänkte jag att jag provar… Och nu känns det bra att det har skapats en praxis för andra polisanställda som inte arbetar med den rent polisiära verksamheten, säger Linda Håkansson.

Men hon kommer ändå inte att börja som brottsofferstödjare. Efter årsskiftet ska hon byta jobb och bli civil utredare av brott i nära relationer.

– Då förstår jag mycket väl att man inte kan ha den här bisysslan och sitta på två stolar samtidigt. Men jag tänker att det beslut jag fick även kan vara viktigt för andra, säger Linda Håkansson.

Detta är en nyhetsartikel. Publikts nyhetsrapportering ska vara saklig och korrekt. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, Fackförbundet ST, och utformas enligt journalistiska principer samt enligt spelreglerna för press, radio och TV.

ÄMNEN:

Polisen Bisyssla
Typ
Vet du mer om det ämne som artikeln handlar om, eller om du har tips till redaktionen i något annat ämne, kan du lämna ditt tips här. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.
Om du anser att artikeln innehåller fel, beskriv här vad dessa fel består i. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.

Om du vill debattera det ämne artikeln handlar om, kan du skicka in en debattartikel till Publikt för publicering under vinjetten Debatt. Publikt publicerar inte anonyma debattinlägg, du måste därför alltid ange ditt namn och dina kontaktuppgifter. Redaktionen förbehåller sig rätten att korta och redigera insända debattartiklar. Skicka ditt inlägg som ett Worddokument på mejl till redaktionen.

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas offentligt.