Bild: Lauri Heikkinen/Valtioneuvoston kanslia/Statsrådets kansli

Finland kan lämna gemensamma lokaler

REGERINGSKANSLIET2023-08-22

Finlands utrikesminister Elina Valtonen flaggar för att Finland av säkerhetsskäl kan komma att lämna sådana ambassadlokaler som delas med Sverige. ”Vi måste se om det är säkert för Finland”, säger hon till Hufvudstadsbladet.

I intervjun med Hufvudstadsbladet hänvisar Elina Valtonen, som tillhör Samlingspartiet, till det ökade säkerhetshotet mot Sverige som en följd av koranbränningarna. Enligt utrikesministern ska Finland visa solidaritet med Sverige, men hon framhåller samtidigt att det av säkerhetsskäl kan bli nödvändigt att flytta den egna personalen i säkerhet:

”Om det finns ett säkerhetshot mot Sverige, och Finland finns i samma byggnader, så måste vi ta hänsyn till det, och vår personal måste flyttas till andra ställen som är säkra. Men man måste också ha solidaritet med Sverige, som är vår närmaste partner – finns det vägar att stödja och hjälpa i deras svåra situation?”

Elina Valtonen berättar att hon har diskuterat det aktuella säkerhetsläget både med Sveriges utrikesminister Tobias Billström och med Danmarks utrikesminister Lars Løkke Rasmussen.

”Vi måste följa situationen noggrant och speciellt det som händer i lagstiftningen i Sverige och Danmark gällande koranbränningarna. Vi måste se om det är säkert för Finland, om det fortfarande är så att vi kan vara kvar i samma byggnader. Men det har fungerat jättebra hittills”, säger Elina Valtonen till Hufvudstadsbladet.

Detta är en nyhetsartikel. Publikts nyhetsrapportering ska vara saklig och korrekt. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, Fackförbundet ST, och utformas enligt journalistiska principer samt enligt spelreglerna för press, radio och TV.

Typ
Vet du mer om det ämne som artikeln handlar om, eller om du har tips till redaktionen i något annat ämne, kan du lämna ditt tips här. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.
Om du anser att artikeln innehåller fel, beskriv här vad dessa fel består i. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.

Om du vill debattera det ämne artikeln handlar om, kan du skicka in en debattartikel till Publikt för publicering under vinjetten Debatt. Publikt publicerar inte anonyma debattinlägg, du måste därför alltid ange ditt namn och dina kontaktuppgifter. Redaktionen förbehåller sig rätten att korta och redigera insända debattartiklar. Skicka ditt inlägg som ett Worddokument på mejl till redaktionen.

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas offentligt.
CAPTCHA