Fler studenter läste sommarkurser förra året

HÖGSKOLAN2021-06-18
Antalet studenter på högskolans sommarkurser ökade kraftigt förra året, visar två nya rapporter från Universitetskanslersämbetet, UKÄ.

Redan i december 2019 gav regeringen 18 lärosäten i uppdrag att från och med 2020 anordna fler relevanta sommarkurser. Syftet var att främja mer effektiva studier och göra det möjligt att ta examen snabbare inom framför allt lärarutbildningen. Ytterligare en satsning gjordes under 2020 med anledning av coronapandemin. Den riktade sig till 27 lärosäten.

Enligt UKÄ tog flera lärosäten del av båda insatserna och sammantaget har de bidragit till den stora ökningen av studenter på sommarkurserna det senaste året. UKÄ har granskat båda sommarkurssatsningarna i två rapporter.

Uppföljningen visar en stor ökning av antalet studenter på de 18 lärosäten som fick i uppdrag att anordna fler sommarkurser. Antalet sommarstudenter i det närmaste fördubblades från drygt 22 000 år 2019 till drygt 40 000 år 2020, en ökning med 81 procent. På de lärosäten som inte tagit del av satsningen blev ökningen 66 procent.

Enligt UKÄ har andelen studenter med en tidigare examen eller som redan är ute i arbetslivet ökat på sommarkurserna. Det kan tyda på att fler studenter har läst sommarkurser för att stärka sitt livslånga lärande. Uppföljningen visar också att studenternas prestationer på sommarkurser försämrats över tid, i samband med att antalet studenter på sommaren har ökat.

”Det skulle kunna förklaras med att alla studenter inte studerar på sommaren i syfte att ta poäng, exempelvis för att de använder sommarkurserna som livslångt lärande. Vi kan inte helt förklara de minskade prestationerna enbart baserat på det här underlaget”, konstaterar utredaren Amanda Bjernestedt i ett pressmeddelande.

Satsningen i samband med coronapandemin våren 2020 gav de 27 lärosätena sammanlagt 127 miljoner kronor för att ta emot 1 500 helårsstudenter under sommaren. Totalt studerade 44 880 studenter under sommaren 2020 vid något lärosäte. Det innebar en ökning med 19 240 studenter jämfört med året innan. Precis som för högskolan i övrigt var det fler kvinnor än män som studerade på sommaren och de flesta studerade på distans.

Enligt UKÄ var det få högskolenybörjare bland sommarstudenterna. Majoriteten av dem var registrerade i högskolan under våren. Framför allt var det studenter som var registrerade på program vårterminen 2020 som fortsatte att studera under sommarterminen.

Detta är en nyhetsartikel. Publikts nyhetsrapportering ska vara saklig och korrekt. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, Fackförbundet ST, och utformas enligt journalistiska principer samt enligt spelreglerna för press, radio och TV.

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas offentligt.
Genom att trycka på "Skicka" godkänner jag att mitt inlägg kan publiceras på webben och i papperstidningen. Redaktionen förbehåller sig rätten att granska och redigera kommentarer på samma sätt som insändare. Publicering sker först sedan inlägget granskats. Detta sker normalt under kontorstid. Publikt publicerar inte inlägg som innehåller personangrepp. Inte heller publiceras inlägg som handlar om något annat än ämnet för artikeln.