Försäkringskassorna föreslås en ny organisation

UTREDNING2003-06-26
Slå ihop dagens 21 länsförsäkringskassor med Riksförsäkringsverket till en enda statlig myndighet för socialförsäkringsadministrationen.
Av:  Ann-Charlotte Viklund

Det är ensamutredaren Hans-Eric Holmqvist i ANSA (utredningen ANgående SocialförsäkringsAdministrationen ) som lägger fram förslaget om en sammanhållen myndighet.

Med en central styrning och ett centraliserat ansvar för och stöd till försäkringskassorna i landet vill man åstadkomma en effektiv och rättssäker verksamhet. Ansvar, befogenheter, kompetens och resurser ska hållas samman och den nya myndigheten ska ha en styrelse med fullt ansvar.

Sakkunskap ska tillföras styrelsen genom olika ledamöter. Utredningen anser att det kan finnas behov av t ex försäkrings-, IT- och managementkompetens.

För att garantera en god samverkan med landsting, länsarbetsnämnd och arbetsförmedling och för att tillåta en nödvändig medborgarinsyn ska myndigheten också finnas representerad i varje län.

Därför föreslås att ett regionalt förtroendemannaorgan inrättas i respektive län. Det ska vara kopplat till socialförsäkringsmyndighetens verksamhet i länet och bestå av fem–sju ledamöter som utses av regeringen. Fördelningen av ledamöter ska motsvara partifördelningen i riksdagen.

De regionala förtroendemannaorganen ska också utse ledamöter till socialförsäkringsnämnderna.

För att formalisera och säkerställa kommunikationen mellan förtroendemännen, styrelsen och chefen för den nya myndigheten ska de regionala förtroendemannaorganen kompletteras med ett centralt förtroendemannaorgan.

FAKTA

Dagens 21 försäkringskassor, med ett antal lokalkontor, är självständiga offentligrättsliga organ, men finansieras fullt ut med statliga medel. Riksförsäkringsverket är kassornas centrala förvaltnings- och tillsynsmyndighet, men även normgivare.

Detta är en nyhetsartikel. Publikts nyhetsrapportering ska vara saklig och korrekt. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, Fackförbundet ST, och utformas enligt journalistiska principer samt enligt spelreglerna för press, radio och TV.

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas offentligt.
Genom att trycka på "Skicka" godkänner jag att mitt inlägg kan publiceras på webben och i papperstidningen. Redaktionen förbehåller sig rätten att granska och redigera kommentarer på samma sätt som insändare. Publicering sker först sedan inlägget granskats. Detta sker normalt under kontorstid. Publikt publicerar inte inlägg som innehåller personangrepp. Inte heller publiceras inlägg som handlar om något annat än ämnet för artikeln.