Forskarkritik mot tillitsbaserad styrning

STATSFÖRVALTNING 2023-02-08

Tillitsbaserad styrning av den offentliga sektorn fungerar inte, hävdar sex forskare i en ny rapport från SNS, Studieförbundet Näringsliv och Samhälle. Tillit är snarare ett långsiktigt mål att sträva mot, menar forskarna.

Tillitsbaserad styrning lanserades som ett botemedel mot omfattande rapporteringskrav och en stor administrativ börda i offentliga verksamheter, och som ett sätt att ge professionen ett större inflytande. Styrningsmodellen lanserades av regeringens Tillitsdelegation, som tillsattes 2016.

Men i en ny antologi från SNS ifrågasätts synsättet. En hög tillit är bara bra om den är befogad, skriver författarna i rapporten, och problemen med byråkratisering kan ha andra orsaker än brist på tillit. Dessutom anser forskarna att offentliga verksamheter i dag inte har för mycket styrning, utan att problemet snarare är kvaliteten på styrningen.

Enligt rapporten riskerar ett fokus på tillit att leda till en övertro på att chefer och medarbetare ska kunna lösa alla problem, oavsett förutsättningarna, med hjälp av sitt professionella omdöme.

De sex forskarna förespråkar i stället ett annat koncept: tillförlitlig styrning och organisering. I en tillförlitlig styrning ska både medarbetare och chefer ha rimliga förutsättningar att klara uppdraget, vilket inte alltid är fallet i dag i välfärdssektorn, skriver forskarna. Och grunden för att klara verksamheten är tillräcklig bemanning, etablerade rutiner och en god hantering av störningar.

I den tillförlitliga styrningen ska uppdraget stå i centrum, och medarbetarna behöver inte bara sin yrkeskompetens utan också en organisatorisk kompetens, en förståelse för helheten. Ett sådant ”utvecklat medarbetarskap” är särskilt viktigt i verksamheter med hög komplexitet, skriver forskarna.

Rapporten betonar också vikten av rimlig storlek på arbetsgrupperna, handfast stöd till chefer i linjen från stödfunktioner samt ett kollektivt ledarskap där chefer och medarbetare tillsammans utvecklar verksamheten.

De sex forskare som bidragit till rapporten är Thomas Andersson, professor i företagsekonomi vid Högskolan i Skövde, Lisa Björk, doktor i arbetsvetenskap och utvecklingsledare i Västra Götalandsregionen, Björn Brorström, professor emeritus och verksam vid Kommunforskning i Västsverige, Lotta Dellve, professor i arbetsvetenskap vid Göteborgs universitet, Annika Härenstam, professor emerita vid Göteborgs universitet och verksam som forskare vid Stockholms universitet, samt Stefan Tengblad, professor i Human Resource Management vid Göteborgs universitet.

Detta är en nyhetsartikel. Publikts nyhetsrapportering ska vara saklig och korrekt. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, Fackförbundet ST, och utformas enligt journalistiska principer samt enligt spelreglerna för press, radio och TV.

Typ
Vet du mer om det ämne som artikeln handlar om, eller om du har tips till redaktionen i något annat ämne, kan du lämna ditt tips här. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.
Om du anser att artikeln innehåller fel, beskriv här vad dessa fel består i. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.

Om du vill debattera det ämne artikeln handlar om, kan du skicka in en debattartikel till Publikt för publicering under vinjetten Debatt. Publikt publicerar inte anonyma debattinlägg, du måste därför alltid ange ditt namn och dina kontaktuppgifter. Redaktionen förbehåller sig rätten att korta och redigera insända debattartiklar. Skicka ditt inlägg som ett Worddokument på mejl till redaktionen.

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas offentligt.
CAPTCHA