Försvaret har ryckt in vid Socialstyrelsen

SOCIALSTYRELSEN2020-04-22

Socialstyrelsen har fått en kraftigt ökad arbetsbörda under pandemin. Nu har myndigheten fått militär hjälp, rapporterar Dagens Nyheter. Försvarsmakten stöttar med ett tjugotal medarbetare som är experter på ledning och stabsarbete.

Socialstyrelsen har kallat in hjälp från Försvarsmakten för att få avlastning och stöd. Myndigheterna har sedan tidigare ett gott samarbete inom totalförsvaret, och samarbetet under krisen fungerar utmärkt, säger myndighetens generaldirektör Olivia Wigzell till Dagens Nyheter.

Olivia Wigzell.
Bild: Socialstyrelsen
Olivia Wigzell.

”Vi ska hjälpa och stödja med det vi kan. Jobba i stab. Leda och fördela lite grann. En av de stora sakerna är att skapa uthållighet, att inte samma personer ska jobba hela tiden”, säger överstelöjtnant Johan Falkholt till tidningen.

Johan Falkholt arbetar normalt på Militärhögskolan, men är nu stabschef för det 20-tal militärer som stationerats i Socialstyrelsens lokaler.

Det operativa samarbetet mellan Socialstyrelsen och militären inleddes för ungefär fem veckor sedan. Militärens roll är att hjälpa till med krisberedskapsarbetet, hur man jobbar uthålligt i stab och i särskild organisation, säger Olivia Wigzell till Dagens Nyheter. Enligt generaldirektören har samarbetet gått sömlöst och militärens kunskap har underlättat Socialstyrelsens nya arbetsuppgifter, som att köpa in skyddsutrustning och sjukvårdsmateriel.

”Vi brukar inte vara så operativa”, säger hon till tidningen.

På olika sätt är nästan alla Socialstyrelsens 800 medarbetare inblandade i arbetet med Coronakrisen, också de som arbetar med områden som kommunalt bistånd, barn, våld mot kvinnor, kroniskt sjuka eller regelverk. Så många som möjligt arbetar hemifrån under krisen, säger Olivia Wigzell till Dagens Nyheter:

”Många måste också vara här, för vi har en så operativ verksamhet nu att mycket arbete faktiskt inte låter sig göras hemifrån.”

Detta är en nyhetsartikel. Publikts nyhetsrapportering ska vara saklig och korrekt. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, Fackförbundet ST, och utformas enligt journalistiska principer samt enligt spelreglerna för press, radio och TV.

Typ
Vet du mer om det ämne som artikeln handlar om, eller om du har tips till redaktionen i något annat ämne, kan du lämna ditt tips här. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.
Om du anser att artikeln innehåller fel, beskriv här vad dessa fel består i. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.

Om du vill debattera det ämne artikeln handlar om, kan du skicka in en debattartikel till Publikt för publicering under vinjetten Debatt. Publikt publicerar inte anonyma debattinlägg, du måste därför alltid ange ditt namn och dina kontaktuppgifter. Redaktionen förbehåller sig rätten att korta och redigera insända debattartiklar. Skicka ditt inlägg som ett Worddokument på mejl till redaktionen.

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas offentligt.