Fortifikationsverket föreslås stärka intern kontroll

FORTIFIKATIONSVERKET2022-06-16
Fortifikationsverket behöver göra en genomgripande översyn av investeringsverksamheten, skriver Ekonomistyrningsverket, ESV, efter en granskning.

I en rapport till regeringen redovisar ESV sin analys av Fortifikationsverkets investeringsverksamhet och hur den interna styrningen och kontrollen fungerar. Den övergripande bedömningen är att Fortifikationsverket har genomarbetade rutiner för hur verksamheten ska bedrivas, både vad gäller det öppna och det slutna beståndet.

Enligt rapporten har Fortifikationsverket tagit för lätt på regeringens beslut om ekonomiska ramar för större investeringar. ESV föreslår att myndigheten inför ytterligare kontrollåtgärder för att säkerställa att investeringsramen inte överskrids. Kontrollåtgärderna ska syfta till att stärka den interna kontrollen i investeringsverksamheten.

Fortifikationsverket ska genomföra sina förvärv av fastigheter på ett affärsmässigt sätt, men riksdagen kan besluta om undantag vid förvärv i vissa fall. Om ett förvärv genomförs till ett belopp över marknadspris, behöver myndigheten enligt ESV ta ställning till om förvärvet ändå är affärsmässigt eller om det finns skäl till att avvika från kravet på affärsmässighet.

I en sådan situation behöver myndigheten vara tydligare med sitt ställningstagande om förvärvet är affärsmässigt eller inte, samt motivera på vilka grunder myndigheten har kommit fram till sin slutsats, menar ESV. Enligt rapporten finns ett antal åtgärder som Fortifikationsverket kan vidta för att myndighetens underlag ska bli bättre anpassade till de behov regeringen har för styrning och uppföljning.

ESV föreslår bland annat att Fortifikationsverket inför ytterligare kontrollåtgärder för att säkerställa att de investeringsramar som regeringen har beslutat om inte överskrids. Myndigheten behöver också ta ett tydligt ställningstagande om när ett förvärv är affärsmässigt eller inte, samt motivera på vilka grunder man har kommit fram till sin slutsats. Slutligen anser ESV att Fortifikationsverket bör redovisa en investeringsplan som återspeglar myndighetens bedömning av de årliga investeringsvolymerna, snarare än planeringsläget i aktuella investeringsprojekt.

Detta är en nyhetsartikel. Publikts nyhetsrapportering ska vara saklig och korrekt. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, Fackförbundet ST, och utformas enligt journalistiska principer samt enligt spelreglerna för press, radio och TV.

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas offentligt.
Genom att trycka på "Skicka" godkänner jag att mitt inlägg kan publiceras på webben och i papperstidningen. Redaktionen förbehåller sig rätten att granska och redigera kommentarer på samma sätt som insändare. Publicering sker först sedan inlägget granskats. Detta sker normalt under kontorstid. Publikt publicerar inte inlägg som innehåller personangrepp. Inte heller publiceras inlägg som handlar om något annat än ämnet för artikeln.