Fortsatt få praktikplatser inom staten

MYNDIGHETSPRAKTIK2022-06-03

Statliga myndigheter är fortsatt långt ifrån målet om 1 000 praktikplatser varje år för nyanlända och personer med funktionsnedsättning. Under den senaste redovisningsperioden togs 123 praktikanter emot, visar statistik från Statskontoret.

Enligt ett regeringsuppdrag ska 202 statliga myndigheter årligen tillhandahålla 500 praktikplatser för nyanlända arbetssökande och 500 praktikplatser för personer med en funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga.

Arbetet följs varje år upp av Statskontoret som i sin senaste rapport till regeringen konstaterar att målet om minst 1 000 praktikplatser inte nås.

Mellan mars 2021 och februari 2022 ställde 70 myndigheter 199 praktikplatser till förfogande. Under samma period påbörjade 123 personer sin praktik. Av dem var 57 nyanlända arbetssökande och 66 personer med funktionsnedsättning, enligt Statskontorets redovisning.

Majoriteten av de myndigheter som besvarade frågan varför de inte hade tagit emot fler praktikanter eller några praktikanter alls angav pandemin som det främsta skälet.

Andra vanliga anledningar var brister i kontakten med Arbetsförmedlingen och brister i matchningen, liksom brist på lämpliga arbetsuppgifter och resurser.

Även innan pandemin misslyckades myndigheterna med att nå regeringens mål. Mellan 2016 och 2020 tog myndigheterna sammanlagt emot 4 000 praktikanter. Det var långt ifrån de 10 000 praktikplatser som regeringsuppdraget då föreskrev. Statskontorets uppföljning visade också att myndigheterna tog emot färre praktikanter varje år under fyraårsperioden.

2020 förlängdes regeringsuppdraget Praktik i staten till 2023.

Detta är en nyhetsartikel. Publikts nyhetsrapportering ska vara saklig och korrekt. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, Fackförbundet ST, och utformas enligt journalistiska principer samt enligt spelreglerna för press, radio och TV.

Typ
Vet du mer om det ämne som artikeln handlar om, eller om du har tips till redaktionen i något annat ämne, kan du lämna ditt tips här. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.
Om du anser att artikeln innehåller fel, beskriv här vad dessa fel består i. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.

Om du vill debattera det ämne artikeln handlar om, kan du skicka in en debattartikel till Publikt för publicering under vinjetten Debatt. Publikt publicerar inte anonyma debattinlägg, du måste därför alltid ange ditt namn och dina kontaktuppgifter. Redaktionen förbehåller sig rätten att korta och redigera insända debattartiklar. Skicka ditt inlägg som ett Worddokument på mejl till redaktionen.

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas offentligt.
CAPTCHA