Annons:

Svårare att ta emot praktikanter vid distansarbete

MYNDIGHETSPRAKTIK2023-06-30

Statliga myndigheter missar återigen målet om 1 000 praktikplatser för nyanlända och personer med funktionsnedsättning. Enligt arbetsgivarna begränsar distansarbete möjligheten att ta emot praktikanter, visar Statskontorets uppföljning.

Visserligen har antalet praktikanter inom statsförvaltningen ökat något sedan Statskontorets förra uppföljning i juni 2022. Då hade 123 personer praktiserat på 54 olika statliga myndigheter.

Årets sammanställning visar att cirka 160 praktikanter har tagits emot på ett 70-tal myndigheter under mätperioden mars 2022 till februari 2023. Av dem var cirka 60 nyanlända och cirka 100 personer med funktionsnedsättning, enligt Statskontorets uppföljning.

Det är också något fler arbetsgivare, nästan 100 myndigheter, som har ställt totalt 270 praktikplatser till förfogande under perioden.

Men det är fortfarande långt ifrån tillräckligt för att nå regeringsuppdragets mål om 500 praktikanter per målgrupp och år.

I fjol hänvisade en majoritet av myndigheterna till pandemin som det främsta skälet till att praktikplatserna var så få. Vid årets uppföljning svarar arbetsgivarna att pandemin och distansarbetet fortsatt att begränsa möjligheten att ta emot praktikanter. Distansarbetet spås även i fortsättningen försvåra möjligheten att erbjuda praktikplatser.

Men redan innan pandemin misslyckades myndigheterna med att nå regeringens dåvarande målsättning om praktikplatser i staten. Mellan 2016 och 2020 tog myndigheterna tillsammans emot 4 000 praktikanter, vilket var långt ifrån målet på totalt 10 000 praktikanter under den perioden.

Det nuvarande uppdraget om praktikplatser gäller till sista december i år.

Detta är en nyhetsartikel. Publikts nyhetsrapportering ska vara saklig och korrekt. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, Fackförbundet ST, och utformas enligt journalistiska principer samt enligt spelreglerna för press, radio och TV.

Typ
Vet du mer om det ämne som artikeln handlar om, eller om du har tips till redaktionen i något annat ämne, kan du lämna ditt tips här. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.
Om du anser att artikeln innehåller fel, beskriv här vad dessa fel består i. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.

Om du vill debattera det ämne artikeln handlar om, kan du skicka in en debattartikel till Publikt för publicering under vinjetten Debatt. Publikt publicerar inte anonyma debattinlägg, du måste därför alltid ange ditt namn och dina kontaktuppgifter. Redaktionen förbehåller sig rätten att korta och redigera insända debattartiklar. Skicka ditt inlägg som ett Worddokument på mejl till redaktionen.

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas offentligt.
CAPTCHA