Bild: Getty Images

Fortsatt stort intresse för polisutbildningen

POLISEN2023-09-12

I höst har 936 personer inlett sin polisutbildning på någon av de fem utbildningsplatserna i landet. Totalt har mer än 1 800 personer påbörjat en utbildning till polis under 2023, vilket är en ny rekordnotering.

853 personer är bekräftat antagna till polisprogrammet för hösten 2023. Tillsammans med de 83 studenter som i juni 2023 påbörjade den funktionsinriktade polisutbildningen har Polisen 936 polisstuderande som höstterminen 2023 läser sin första termin på polisprogrammet.

Sammanlagt befinner sig cirka 3 300 studenter i polisutbildning under hösten 2023.

Till höstterminen antogs 199 studenter på polisutbildningen vid Södertörns högskola, 182 vid Linnéuniversitetet, 163 vid Umeå universitet, 194 vid Högskolan i Borås och 115 vid Malmö universitet.

”Att vara polis är ett komplext och spännande yrke som hela tiden utvecklas och förändras. Om två år kommer dessa polisstudenter att påbörja sin aspirant i våra lokalpolisområden och är ett efterlängtat tillskott till polisens brottsbekämpande förmåga och vårt uppdrag att hålla hela Sverige tryggt och säkert”, kommenterar rikspolischefen Anders Thornberg antagningsstatistiken i pressmeddelandet.

Drygt 14 000 civilanställda

Vid utgången av juli månad 2023 hade Polismyndigheten 37 326 anställda, varav 23 189 poliser (inkl. 914 polisstudenter i aspirantutbildning) och 14 137 civilanställda. Det är 9 075 fler anställda jämfört med ingången av 2016. Antalet poliser har ökat med 3 300 och antalet civilanställda med 5 775.

Källa: Polismyndigheten

Detta är en nyhetsartikel. Publikts nyhetsrapportering ska vara saklig och korrekt. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, Fackförbundet ST, och utformas enligt journalistiska principer samt enligt spelreglerna för press, radio och TV.

Typ
Vet du mer om det ämne som artikeln handlar om, eller om du har tips till redaktionen i något annat ämne, kan du lämna ditt tips här. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.
Om du anser att artikeln innehåller fel, beskriv här vad dessa fel består i. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.

Om du vill debattera det ämne artikeln handlar om, kan du skicka in en debattartikel till Publikt för publicering under vinjetten Debatt. Publikt publicerar inte anonyma debattinlägg, du måste därför alltid ange ditt namn och dina kontaktuppgifter. Redaktionen förbehåller sig rätten att korta och redigera insända debattartiklar. Skicka ditt inlägg som ett Worddokument på mejl till redaktionen.

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas offentligt.
CAPTCHA