Framstressad säkerhetsanalys får kritik

STATENS INSTITUTIONSSTYRELSE2024-03-27

Bara tre månader efter att Statens institutionsstyrelse skickade en begäran till regeringen om att få säkerhetspröva personal drog myndigheten själv tillbaka förslaget. Orsaken var att stora brister i underlaget upptäckts, framkommer i en intern utredning.

Den 26 juni förra året godkände Statens institutionsstyrelses, SiS, generaldirektör Elisabet Åbjörnsson Hollmark den säkerhetsskyddsanalys som myndigheten tagit fram. Samtidigt togs också beslutet att skicka en begäran till regeringen om att myndigheten skulle omfattas av den så kallade säkerhetsskyddsförordningen, något som bland annat skulle ge möjlighet att säkerhetspröva personal. Det skulle i sin tur förbättra möjligheterna att hindra att olämpliga personer rekryteras.

Men SiS begäran blev inte långlivad. Knappt tre månader efter att den skickades in drog myndigheten själv tillbaka förslaget. I en ny intern utredning som genomförts av SiS tillsynssektion framkommer att skälet till detta var att analysen hade skyndats fram.

”Tillsynssektionens bedömning är att ärendenas handläggning präglades av en strävan att ta fram beslutsunderlagen till en viss tidpunkt, vilket gick ut över målsättningen att ta fram så korrekta och kompletta beslutsunderlag som möjligt”, skriver utredarna i rapporten.

Faktorer som kompetens, ledning och kultur på myndigheten bedöms också ha påverkat hur förslaget tagits fram och formulerats.

Säkerhetskonsulten Fia Ewald säger till Ekot, som var först med att rapportera om utredningen, att man nu får räkna med minst ett års fördröjning i säkerhetsfrågorna på SiS.

Hon är kritisk till den säkerskyddsanalys som myndigheten skickat till regeringen och kallar den ”en undermålig produkt”. Enligt Fia Ewald är analysen långt ifrån att uppfylla de stränga krav som Säkerhetspolisen ställer på utredningar av säkerhetsriskerna inom en verksamhet.

SiS utredning visar också att myndigheten inte följt sina egna riktlinjer för hur ett utredningsarbete ska gå till.

”Det mest påtagliga är att det här är en myndighet som inte fungerar som en myndighet ska, där man inte följer interna regelverk. Man rundar jurister i frågor där jurister måste vara involverade”, kommenterar Fia Ewald frågan i Ekot.

För Ekot medger generaldirektör Elisabet Åbjörnsson Hollmark att hon bidrog till att skynda på arbetet med säkerhetsskyddsanalysen och att processen inte var tillräckligt robust, vilket gjorde att hon fattade beslut på ett undermåligt underlag.

Detta är en nyhetsartikel. Publikts nyhetsrapportering ska vara saklig och korrekt. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, Fackförbundet ST, och utformas enligt journalistiska principer samt enligt spelreglerna för press, radio och TV.

Typ
Vet du mer om det ämne som artikeln handlar om, eller om du har tips till redaktionen i något annat ämne, kan du lämna ditt tips här. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.
Om du anser att artikeln innehåller fel, beskriv här vad dessa fel består i. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.

Om du vill debattera det ämne artikeln handlar om, kan du skicka in en debattartikel till Publikt för publicering under vinjetten Debatt. Publikt publicerar inte anonyma debattinlägg, du måste därför alltid ange ditt namn och dina kontaktuppgifter. Redaktionen förbehåller sig rätten att korta och redigera insända debattartiklar. Skicka ditt inlägg som ett Worddokument på mejl till redaktionen.

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas offentligt.
CAPTCHA