Frivårdens första säkerhetskontroll i drift

KRIMINALVÅRDEN2022-10-31

Frivården i Stockholm är först i landet med en säkerhetskontroll. Kriminalvårdens plan är att under nästa år utrusta fler frivårdskontor med larmbågar för att kontrollera inpasserande.

Den nya säkerhetskontrollen hos frivården Stockholm stad fungerar som på en flygplats. Den består av en larmbåge som besökare måste gå igenom. Kontrollen kan enligt ett pressmeddelande även bestå av kroppsvisitation och undersökning av väskor och andra föremål.

”Vi är igång, men behöver successivt fasa in rutiner och kalibrera larmbågen under ett par veckor. Det är en efterlängtad säkerhetshöjande åtgärd, som ökar tryggheten och säkerheten för både vår personal att utföra sitt samhällsviktiga och brottsförebyggande arbete, och för våra klienter. De ska också känna sig trygga när de är i våra lokaler”, kommenterar frivårdschefen Göran Törnblom införandet av säkerhetskontrollen i pressmeddelandet.

Riksdagen beslutade våren 2021 om en ny lagstiftning för att möjliggöra säkerhetskontroller vid Kriminalvårdens frivårdskontor. Frivården ansvarar för övervakningen av personer som är villkorligt frigivna, har skyddstillsyn, samhällstjänst eller övervakas med hjälp av fotboja. Syftet med säkerhetskontrollen är att upptäcka vapen och andra farliga föremål.

Enligt lagen kan kontrollen utföras av Kriminalvårdens egen personal eller av polismän och ordningsvakter. Den får bestå av kroppsvisitation och undersökning av väskor och andra föremål, i första hand med en metalldetektor. Den nya lagen började gälla 1 mars 2021.

Detta är en nyhetsartikel. Publikts nyhetsrapportering ska vara saklig och korrekt. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, Fackförbundet ST, och utformas enligt journalistiska principer samt enligt spelreglerna för press, radio och TV.

Typ
Vet du mer om det ämne som artikeln handlar om, eller om du har tips till redaktionen i något annat ämne, kan du lämna ditt tips här. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.
Om du anser att artikeln innehåller fel, beskriv här vad dessa fel består i. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.

Om du vill debattera det ämne artikeln handlar om, kan du skicka in en debattartikel till Publikt för publicering under vinjetten Debatt. Publikt publicerar inte anonyma debattinlägg, du måste därför alltid ange ditt namn och dina kontaktuppgifter. Redaktionen förbehåller sig rätten att korta och redigera insända debattartiklar. Skicka ditt inlägg som ett Worddokument på mejl till redaktionen.

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas offentligt.
CAPTCHA