Kriminalvården satsar på säkerheten i frivården

KRIMINALVÅRDEN2022-04-19

Nu ska säkerheten förstärkas även inom Kriminalvårdens frivård. Det helt nyöppnade frivårdskontoret Stockholms stad blir flaggskeppet för myndighetens satsning på förhöjd säkerhet.

Kriminalvården konstaterar i ett pressmeddelande att säkerheten i frivården har varit eftersatt. Det är hög tid att höja säkerheten, eftersom frivårdens klienter är desamma som vistas på anstalterna. De kommer till frivården under övervakningstiden.

Det nya frivårdskontoret Stockholm stad har byggts kring den senaste säkerhetstekniken. Larmbågar med inpasseringskontroll är bara ett av inslagen i säkerhetstänkandet. En folieklädd glasvägg gör att personalen kan se att ”fel” klienter inte möts i väntrummet.

”Stockholm Stad ligger först och får mycket stöd från huvudkontoret. Vi planerar att anställa ungefär tio kriminalvårdare som får de här nya uppgifterna i frivården. Vi hoppas att de ska kunna börja innan sommaren”, konstaterar frivårdschef Göran Törnblom i pressmeddelandet.

Men trots de tekniska nyheterna vill han ändå lyfta vikten av att rusta personalen och organisationen i det han kallar ”mjuka” säkerhetsfrågor:

”Det handlar mycket om risken för otillåten påverkan och att man självcensurerar i sina anteckningar, för att man vet att klienterna kan vara farliga om de inte får sin vilja igenom”, betonar han i pressmeddelandet.

Minst vartannat möte med klienterna är enligt pressmeddelandet just nu digitalt i frivården. Det underlättar när personalsituationen är ansträngd. Det gör det också möjligt för handläggaren att ha kontakt med klienten även om hen har symptom. De som frivårdskontoret kallar för profilklienter, exempelvis personer med ledande roller i organiserad brottslighet, har dock alla sina möten på plats.

Enligt Göran Törnblom sköts många av de nya uppgifterna för frivården bäst av kriminalvårdare. Förutom säkerhetskontroll vid inpasseringen på kontoret och reception, handlar det om övrig kontroll av klienter, som alkohol- och drogkontroller, kontroll av arbetspass och hembesök för dem som har elektronisk övervakning med fotboja.

Detta är en nyhetsartikel. Publikts nyhetsrapportering ska vara saklig och korrekt. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, Fackförbundet ST, och utformas enligt journalistiska principer samt enligt spelreglerna för press, radio och TV.

Typ
Vet du mer om det ämne som artikeln handlar om, eller om du har tips till redaktionen i något annat ämne, kan du lämna ditt tips här. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.
Om du anser att artikeln innehåller fel, beskriv här vad dessa fel består i. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.

Om du vill debattera det ämne artikeln handlar om, kan du skicka in en debattartikel till Publikt för publicering under vinjetten Debatt. Publikt publicerar inte anonyma debattinlägg, du måste därför alltid ange ditt namn och dina kontaktuppgifter. Redaktionen förbehåller sig rätten att korta och redigera insända debattartiklar. Skicka ditt inlägg som ett Worddokument på mejl till redaktionen.

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas offentligt.
CAPTCHA