GD blev årets chef inom åklagarväsendet

ST2003-06-26

ST inom åklagarväsendet har utsett Ekobrottsmyndighetens generaldirektör Rolf Holmquist till årets chef.

Som ett led i sitt arbeta om och kring ledarskapsfrågor delar ST-Åklagarväsende nu för nionde året i rad ut utmärkelsen till årets chef.

Årets pristagare blev generaldirektör Rolf Holmquist vid Ekobrottsmyndigheten.

- Vi vill lyfta fram exempel på gott chefskap, säger ST-Åvs ordförande Margaretha Hofvenstam. Rolf Holmqust har visat att han väl uppfyller de krav vi ställer på en modern ledare. Han har förmågan att entusiasmera medarbetarna, kommunicerar tydligt och rakt, visar uppskattning, behandlar alla lika, lyfter fram och värnar om jämställdhet, skapar trivsel och god anda samt verkar för att arbetsplatsen kännetecknas av ett flexibelt och obyråkratiskt arbetsklimat.

Detta är en nyhetsartikel. Publikts nyhetsrapportering ska vara saklig och korrekt. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, Fackförbundet ST, och utformas enligt journalistiska principer samt enligt spelreglerna för press, radio och TV.

Typ
Vet du mer om det ämne som artikeln handlar om, eller om du har tips till redaktionen i något annat ämne, kan du lämna ditt tips här. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.
Om du anser att artikeln innehåller fel, beskriv här vad dessa fel består i. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.

Om du vill debattera det ämne artikeln handlar om, kan du skicka in en debattartikel till Publikt för publicering under vinjetten Debatt. Publikt publicerar inte anonyma debattinlägg, du måste därför alltid ange ditt namn och dina kontaktuppgifter. Redaktionen förbehåller sig rätten att korta och redigera insända debattartiklar. Skicka ditt inlägg som ett Worddokument på mejl till redaktionen.

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas offentligt.
CAPTCHA