Arbetsmiljöverkets generaldirektör Erna Zelmin Ekenhem.
Bild: Hans Alm
Arbetsmiljöverkets generaldirektör Erna Zelmin Ekenhem.

Generaldirektör flaggar för åtstramning

ARBETSMILJÖVERKET2019-04-16
Eftersom Arbetsmiljöverket inte fick något höjt budgetanslag blir det en sänkt ambitionsnivå för verksamheten i år. Fortsätter åtstramningarna kan det bli tal om varsel kommande år. ”Vi måste ju hålla personalen på en nivå som vi har pengar till”, säger generaldirektör Erna Zelmin Ekenhem till Publikt.

I stället för de 31 extra miljonerna som Arbetsmiljöverket krävde i vårändringsbudgeten, kammade myndigheten noll.

”Självklart finns det en oro bland medlemmarna kring vad som kommer att hända”, sade STs avdelningsordförande Marita Jonsson till Publikt i samband med budgetpresentationen.

Myndighetens generaldirektör Erna Zelmin Ekenhem bekräftar nu att de uteblivna pengarna kommer att innebära en åtstramning av verksamheten.

Man kommer att behöva prioritera bland ärendena och välja bort det mer långsiktiga arbetsmiljöarbetet samt mer spontana besök ute på arbetsplatserna, säger hon.

Även om det i nuläget inte går att säga exakt hur personalen kommer att påverkas, betyder de uteblivna budgetpengarna sannolikt en något högre arbetsbelastning, förklarar Erna Zelmin Ekenhem.

– Ja, något snäpp blir det antagligen. Men mycket mer än så går det inte, utan då får vi prioritera i stället och göra färre saker, säger hon.

Arbetsmiljöverket krävde 31 miljoner kronor extra för 2019. Bland annat skulle tio miljoner gå till att utveckla inspektionsverksamheten med målet att ha totalt 300 inspektörer på plats inför nästa år.

Nu blir det i stället färre inspektörer eftersom det inte finns pengar till att ersätta pensionsavgångar eller personal som slutar av andra anledningar, förklarar Erna Zelmin Ekenhem.

– Vi måste ju hålla personalen på en nivå som vi har pengar till förstås, säger hon.

För de nästkommande tre åren behövs det 66 miljoner ytterligare, enligt myndighetens budgetunderlag. Och om det inte blir några extra pengar när nästa budget läggs i höst, kan det bli tal om uppsägningar av personal, enligt generaldirektören.

– Just nu kan vi väl klara det här året med att inte återbesätta tjänster. Men till slut räcker ju inte det heller för att finansiera verksamheten, säger Erna Zelmin Ekenhem.

Att Arbetsmiljöverket inte fick något extra anslag i vårändringsbudgeten ser hon inte som ett ställningstagande från regeringens sida, även om hon är missnöjd med beslutet, förklarar hon.

– Arbetsmiljön är otroligt viktig och vi fick ju mycket pengar under många år. Vårt problem är att nu när vi har blivit större så kostar det på framåt att behålla den nivån, säger Erna Zelmin Ekenhem.

Höjt anslag de senaste åren

Arbetsmiljöverkets anslag höjdes mellan 2014 och 2018 med totalt 120 miljoner kronor.

Under samma period rekryterades 160 inspektörer, de flesta för att ersätta pensionsavgångar och dem som slutat av andra anledningar.

Myndigheten anställde också andra yrkeskategorier, som IT-personal och jurister. Totalt ökade personalstyrkan med 21 procent under perioden 2014-2018, räknat i årsarbetskrafter.

Källa: Arbetsmiljöverket

Detta är en nyhetsartikel. Publikts nyhetsrapportering ska vara saklig och korrekt. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, Fackförbundet ST, och utformas enligt journalistiska principer samt enligt spelreglerna för press, radio och TV.

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas offentligt.
Genom att trycka på "Skicka" godkänner jag att mitt inlägg kan publiceras på webben och i papperstidningen. Redaktionen förbehåller sig rätten att granska och redigera kommentarer på samma sätt som insändare. Publicering sker först sedan inlägget granskats. Detta sker normalt under kontorstid. Publikt publicerar inte inlägg som innehåller personangrepp. Inte heller publiceras inlägg som handlar om något annat än ämnet för artikeln.