Globalisering kräver fackling samordning

UNI2003-06-26

EUs utvidning, globaliseringen och främlingsfientlighet var huvudfrågor när UNI hade sin första Europakongress i Stockholm.

- En slutsats är att vi inom facken måste kunna påverka bättre på EU-nivå där många beslut fattas idag.

Det säger Siv Norlin, ledamot i STs förbundsstyrelse och en av STs representanter på UNIs (Union Network International) Europakongress i maj. Där deltog cirka 1 000 delegater från 140 länder.

Utvidgningen mot öst ses som en utmaning, eftersom där finns helt andra traditioner än i väst. De länderna har också sämre socialt skydd och det gäller för facken att agera så att inte lägsta nivå blir utgångspunkt framöver för till exempel EU-direktiv.

- Kraven gentemot arbetsgivarna måste samordnas när EU utvidgas, fortsätter hon. Även globaliseringen visar att det finns ett tydligt behov av internationella fackliga organisationer och att vi måste stärka samarbetet inom UNI.

UNI är en av världens största fackliga internationaler och bildades för två år sedan.

ST har anknytning genom ST-Post, ST-Försäkringskassan och Pengar i Sverige.

FAKTA

UNI har cirka 15,5 miljoner medlemmar i 800 fackförbund. Anställda inom handel, kontor, privata tjänstesektorn, grafiska sektorn, kommunikation och underhållning organiseras.

ST är ett av 14 svenska fackförbund som har anslutna medlemmar.

Detta är en nyhetsartikel. Publikts nyhetsrapportering ska vara saklig och korrekt. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, Fackförbundet ST, och utformas enligt journalistiska principer samt enligt spelreglerna för press, radio och TV.

Typ
Vet du mer om det ämne som artikeln handlar om, eller om du har tips till redaktionen i något annat ämne, kan du lämna ditt tips här. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.
Om du anser att artikeln innehåller fel, beskriv här vad dessa fel består i. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.

Om du vill debattera det ämne artikeln handlar om, kan du skicka in en debattartikel till Publikt för publicering under vinjetten Debatt. Publikt publicerar inte anonyma debattinlägg, du måste därför alltid ange ditt namn och dina kontaktuppgifter. Redaktionen förbehåller sig rätten att korta och redigera insända debattartiklar. Skicka ditt inlägg som ett Worddokument på mejl till redaktionen.

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas offentligt.
CAPTCHA