Annons:

Granskning kritiserar Kriminalvårdens interna styrning

KRIMINALVÅRDEN2023-11-24

Kriminalvårdens interna styrning och kontroll har påtagliga brister, konstaterar myndighetens internrevision i en rapport. Enligt internrevisionen är risknivån hög och myndigheten saknar strukturerad beslutsuppföljning.

Internrevisionen har på uppdrag av generaldirektören Martin Holmgren genomfört en revision av Kriminalvårdens rutiner och processer för uppföljning av beslut. Syftet med revisionen har varit att utvärdera om myndigheten har en ändamålsenlig uppföljning av beslut. Uppföljningen är enligt rapporten en förutsättning för en betryggande intern styrning och kontroll och för att besluten får önskad effekt.

Revisionsarbetet har bland annat omfattat myndighetens styrande dokument, inklusive stickprov av beslut och eventuell uppföljning. Internrevisionen har också intervjuat berörda handläggare och chefer.

Internrevisionens bedömning är att Kriminalvårdens interna styrning och kontroll kan effektiviseras väsentligt om det ställs krav på uppföljning. Mognadsgraden inom myndighetens ledning och styrning är enligt rapporten informell och risknivån hög. Bedömningen bygger på att det saknas reglering på området. 

”Risknivån blir hög eftersom myndighetens förmåga att säkerställa verksamhetsresultat försvagas av att strukturerad beslutsuppföljning saknas. Vid åtgärder i enlighet med internrevisionens rekommendationer finns goda förutsättningar att mognadsgraden hamnar på en betryggande nivå”, skriver internrevisionen i sin rapport.

Revisionen har främst omfattat den övergripande beslutsnivån i myndigheten ned till avdelningsnivå, inklusive den nationella transportenheten. Den har varit särskilt inriktad på generaldirektörens och avdelningschefernas beslutsfattande de senaste tre åren.

Enligt rapporten har internrevisionen inte varit tillräckligt inkluderad i de sammanhang där myndighetsövergripande lednings- och styrningsfrågor behandlats och diskuterats. 

”Det har påverkat möjligheten att ta del av myndighetsövergripande information och säkerställa att iakttagelser och rekommendationer är i linje med Kriminalvårdens strategiska utveckling”, skriver revisionen i sin rapport.

Detta är en nyhetsartikel. Publikts nyhetsrapportering ska vara saklig och korrekt. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, Fackförbundet ST, och utformas enligt journalistiska principer samt enligt spelreglerna för press, radio och TV.

Typ
Vet du mer om det ämne som artikeln handlar om, eller om du har tips till redaktionen i något annat ämne, kan du lämna ditt tips här. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.
Om du anser att artikeln innehåller fel, beskriv här vad dessa fel består i. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.

Om du vill debattera det ämne artikeln handlar om, kan du skicka in en debattartikel till Publikt för publicering under vinjetten Debatt. Publikt publicerar inte anonyma debattinlägg, du måste därför alltid ange ditt namn och dina kontaktuppgifter. Redaktionen förbehåller sig rätten att korta och redigera insända debattartiklar. Skicka ditt inlägg som ett Worddokument på mejl till redaktionen.

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas offentligt.
CAPTCHA