STs vice avdelningsordförande vid Försäkringskassan, Thomas Åding, säger att myndigheten har en osund personalomsättning och därför måste rekrytera för att täcka upp för dem som slutat.
Bild: Casper Hedberg
STs vice avdelningsordförande vid Försäkringskassan, Thomas Åding, säger att myndigheten har en osund personalomsättning och därför måste rekrytera för att täcka upp för dem som slutat.

Här är myndigheterna som nyanställer flest

STATSFÖRVALTNING2019-06-19
Försäkringskassan och Kriminalvården är de myndigheter som välkomnat flest nya tillsvidareanställda medarbetare hittills under 2019, drygt 1 000 anställda vardera. Enligt Thomas Åding, vice ordförande för ST inom Försäkringskassan, handlar det främst om att täcka upp för dem som slutat.

Publikt har frågat några av de största statliga myndigheterna hur många nya anställda som börjat från årsskiftet och fram till och med 20 maj. Med nyanställda avses personer som faktiskt påbörjat sin anställning på arbetsplatsen – men däremot inte dem som ingått ett anställningsavtal men som börjar senare.

Av de 18 myndigheter som svarat på Publikts fråga är det Försäkringskassan och Kriminalvården som har tillsvidareanställt flest nya medarbetare. Därnäst kommer Polisen, som rekryterat 655 anställda, varav 611 civilanställda.

Totalt har det börjat drygt 4 300 nya tillsvidareanställda på de 18 myndigheterna. Under samma period har dessa myndigheter även anställt drygt 4 500 nya medarbetare på tidsbegränsad anställning eller vikariat.

Försäkringskassan har tillsvidareanställt fler än 1 000 personer sedan 1 januari i år. I den siffran ingår även provanställningar.

Orsakerna är bland annat pensionsavgångar och att anställda slutar av andra skäl, förklarar Caroline Wik, tillförordnad chef på Försäkringskassans enhet för bemanning och rekrytering.

– Men också på att vi har fått nya uppdrag från regeringen, exempelvis att ta hand om omvårdnadsbidrag och merkostnadsersättning till personer med funktionsnedsättningar, säger hon.

STs vice avdelningsordförande vid Försäkringskassan, Thomas Åding, säger att myndigheten har en osund personalomsättning och därför måste rekrytera för att täcka upp för dem som slutat.

Arbetsbelastningen ökar hela tiden, förklarar han.

– Vår bild är att man inte har rätt förutsättningar för att göra ett bra arbete. Det är svåra beslut som ska tas samtidigt som förutsättningarna för att styra sitt eget arbete är små. Många av dem som slutat är nyanställda.

Även Kriminalvården har anställt drygt 1 000 nya medarbetare under året. Orsaken är främst att myndigheten tog över transportuppdraget från Polisen 2017, förklarar Boo Kling på HR-enheten.

– Vi har också en väldig snurr mellan olika anställningsformer. I snitt arbetar 1 000 timvikarier inom myndigheten och man kan gå från vikarie till visstidsanställd och sedan till en tillsvidareanställning. Dessutom blir de vi utbildar fast anställda så småningom, säger han.

Publikt har även ställt frågan om antalet nya anställda till de statliga bolagen Postnord, SJ, Green Cargo och Swedavia. Postnord svarar att man har anställt 290 nya medarbetare på tillsvidareanställning under perioden. Resterande bolag hänvisar till att de ännu bara har offentlig information för första kvartalet 2019.

Detta är en nyhetsartikel. Publikts nyhetsrapportering ska vara saklig och korrekt. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, Fackförbundet ST, och utformas enligt journalistiska principer samt enligt spelreglerna för press, radio och TV.

Inlagt av Pia Forsmarker (ej verifierad) ons, 06/19/2019 - 23:53
Snälla, att säga att personalomsättningen beror på pensionsavgångar och "annat" är väl ändå att slira på sanningen? Varför slutar nyanställda efter ett, två eller tre år? Detta måste utredas och tas om hand, om myndigheten ska klara att upprätthålla den service/uppdrag som vi har från Riksdag och regering. Vi handläggare gör det vi ska och mycket mer, men känner att vi inte gör tillräckligt när vi avslutar vår dag. Vi piskas på med produktionssystem, att vi ska "tömma" korgar/vyer....är det människor som jag hanterar eller ska jag tömma papperskorgar? Arbetet som vi handläggare finner värdefullt värderas inte av ledningen utan vi ska bara prestera och visa ett gott resultat! Vilket kan resultera i felaktiga beslut, (rättssäkerheten) och felaktig information och service till allmänheten som önskar våra tjänster.Detta är allvarligt, en ordentlig utredning måste göras varför personalen slutar!
Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas offentligt.
Genom att trycka på "Skicka" godkänner jag att mitt inlägg kan publiceras på webben och i papperstidningen. Redaktionen förbehåller sig rätten att granska och redigera kommentarer på samma sätt som insändare. Publicering sker först sedan inlägget granskats. Detta sker normalt under kontorstid. Publikt publicerar inte inlägg som innehåller personangrepp. Inte heller publiceras inlägg som handlar om något annat än ämnet för artikeln.