Anders Perklev.
Bild: Magnus Liljegren/Regeringskansliet, Mostphotos
Anders Perklev.

Hårdare straff ökar Kriminalvårdens kostnader

KRIMINALVÅRDEN2021-08-25
Kriminalvården behöver minst 600 miljoner kronor mer per år för att hantera de straffskärpningar som föreslås av Gängbrottsutredningen, konstaterar den särskilde utredaren Anders Perklev i ett betänkande.

Gängbrottsutredaren Anders Perklev, president i Svea hovrätt, föreslår omfattande straffskärpningar för en lång rad brott, för att stävja gängkriminaliteten. Utredaren konstaterar själv att det handlar om betydande skärpningar av straffen för brott som är vanliga i kriminella nätverk, som till exempel rån, narkotika­försälj­ning, grov utpress­ning och grovt olaga hot.

”Skärpningarna kommer bland annat att leda till fler och längre fängelsestraff, men även en viss möjlighet till att använda hemliga tvångsmedel och häktning i större utsträckning än i dag”, skriver Anders Perklev i utredningen.

De ekonomiska konsekvenserna av utredningens förslag kommer också att bli omfattande:

”Våra förslag syftar till att det ska dömas ut längre och i viss mån även fler fängelsestraff än i dag, vilket leder till ökade kostnader för Kriminalvården med knappt 600 miljoner kronor per år. Förslagen förväntas inte innebära några kostnadsökningar för Polismyndigheten, Åklagarmyndigheten eller domstolarna som inte kan finansieras inom ramen för befintliga anslag”, skriver utredaren.

Utredningen föreslår också ett antal nya lagregleringar, bland annat en särskild brottsrubricering för den som främjar ungdomsbrottslighet, och utnyttjar barn och ungdomar att utföra brott. Utredaren vill också ha en straffskärpningsregel för den som utnyttjar ett övertag i numerär för att genomföra brott:

”Det är både fegt och särskilt kränkande om man är flera mot en”, sa Anders Perklev i samband med att utredningen överlämnades.

Han föreslår även att det ska införas möjligheter till synnerliga straffskärpningar om skjutvapen eller sprängämnen har använts på allmän plats, om ett angrepp har haft bakgrund i en konflikt mellan grupper i vilken skjutvapen eller sprängämnen har använts eller om ett angrepp har varit ägnat att framkalla en sådan konflikt. I synnerliga fall ska domstolen kunna döma ut straff som är upp till fyra år längre än det straffmaximum som finns för brottet.  

Detta är en nyhetsartikel. Publikts nyhetsrapportering ska vara saklig och korrekt. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, Fackförbundet ST, och utformas enligt journalistiska principer samt enligt spelreglerna för press, radio och TV.

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas offentligt.
Genom att trycka på "Skicka" godkänner jag att mitt inlägg kan publiceras på webben och i papperstidningen. Redaktionen förbehåller sig rätten att granska och redigera kommentarer på samma sätt som insändare. Publicering sker först sedan inlägget granskats. Detta sker normalt under kontorstid. Publikt publicerar inte inlägg som innehåller personangrepp. Inte heller publiceras inlägg som handlar om något annat än ämnet för artikeln.