Bild: Mostphotos

Högskolestudenterna blev fler förra året

HÖGSKOLAN2021-03-26
Antalet helårsstudenter i högskolan ökade kraftigt på både grundnivå och avancerad nivå på grund av coronapandemin, konstaterar Universitetskanslersämbetet, UKÄ, efter en granskning.

UKÄ har gått igenom universitetens och högskolornas årsredovisningar och konstaterar att antalet anslagsfinansierade helårsstudenter ökat med 17 800 vid de 33 lärosäten som ingått i analysen. Också de betalande studenterna blev fler, trots pandemin, men ökningstakten var lägre än tidigare år.

Under 2020 var de totala kostnaderna för verksamheten vid de 33 lärosätena 76,9 miljarder kronor. Det är en ökning med 1 miljard kronor jämfört med 2019. Om man väger in kostnadsutvecklingen inom statlig sektor var kostnaderna enligt UKÄ oförändrade jämfört med föregående år, trots den kraftigt ökade utbildningsvolymen.

En orsak till de begränsade kostnadsökningarna är enligt analysen pandemins effekter på lärosätenas verksamhet. Driftskostnaderna har blivit betydligt lägre jämfört med föregående år till följd av ett minskat resande, samtidigt som personalkostnaderna har ökat vid många lärosäten. Det beror till stor del på ökade kostnader för statliga avtalspensioner och ökad semesterlöneskuld, konstaterar UKÄ, men också på att de anställda blivit fler vid många lärosäten.

Detta är en nyhetsartikel. Publikts nyhetsrapportering ska vara saklig och korrekt. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, Fackförbundet ST, och utformas enligt journalistiska principer samt enligt spelreglerna för press, radio och TV.

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas offentligt.
Genom att trycka på "Skicka" godkänner jag att mitt inlägg kan publiceras på webben och i papperstidningen. Redaktionen förbehåller sig rätten att granska och redigera kommentarer på samma sätt som insändare. Publicering sker först sedan inlägget granskats. Detta sker normalt under kontorstid. Publikt publicerar inte inlägg som innehåller personangrepp. Inte heller publiceras inlägg som handlar om något annat än ämnet för artikeln.