Högskolor dåliga på hållbar utveckling

HÖGSKOLAN2017-10-05
Bara vart fjärde lärosäte når upp till de kriterier som ställts upp för hållbar utveckling. Det konstaterar Universitetskanslersämbetet, UKÄ, efter en granskning.

UKÄ har utvärderat högskolornas och universitetens arbete med hållbar utveckling. Utvärderingen är den första av de nya tematiska utvärderingar som är en del av högskolans nya kvalitetssäkringssystem. Resultatet visar att endast en fjärdedel av lärosätena når upp till de kriterier som satts upp för hållbar utveckling.

Fokus i granskningen har legat på högskolornas och universitetens egna processer, exempelvis om de har en organisation för arbetet med hållbar utveckling, om de sätter upp mål och om de har system för att följa upp dessa. Själva arbetet har gjorts av en bedömargrupp som tittat på de självvärderingar som lärosätena har gjort, enligt ett nyhetsbrev från myndigheten.

Att så många lärosäten inte når upp till de kriterier som satts upp beror enligt utvärderingen på att många inte har arbetat med att sätta upp mål och följa upp dem. Hälften av lärosätena saknar mål för hållbar utveckling.

”Förhoppningsvis blir ett av resultaten av utvärderingen att fler lärosäten börjar arbeta mer organiserat och systematiskt med hållbar utveckling i utbildningarna. Det finns många viktiga lärdomar att dra som ledningarnas betydelse för att driva arbetet och betydelse av styrning, att avsätta resurser för att kunna organisera arbetet och sätta upp mål”, kommenterar projektledaren Henrik Holmquist i nyhetsbrevet.

Detta är en nyhetsartikel. Publikts nyhetsrapportering ska vara saklig och korrekt. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, Fackförbundet ST, och utformas enligt journalistiska principer samt enligt spelreglerna för press, radio och TV.

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas offentligt.
Genom att trycka på "Skicka" godkänner jag att mitt inlägg kan publiceras på webben och i papperstidningen. Redaktionen förbehåller sig rätten att granska och redigera kommentarer på samma sätt som insändare. Publicering sker först sedan inlägget granskats. Detta sker normalt under kontorstid. Publikt publicerar inte inlägg som innehåller personangrepp. Inte heller publiceras inlägg som handlar om något annat än ämnet för artikeln.