Bild: Micke Lundström

Hon blir ny generaldirektör på Arbetsgivarverket

ARBETSGIVARVERKET2021-12-20

Christina Gellerbrant Hagberg har utsetts till ny generaldirektör för Arbetsgivarverket. Hon är i dag rikskronofogde och ordförande för Arbetsgivarverkets styrelse.

Christina Gellerbrant Hagberg är jurist och har arbetat inom statlig förvaltning i 30 år. Mellan 2011 och 2015 var hon generaldirektör på Centrala Studiestödsnämnden, CSN, och därefter utsågs hon till rikskronofogde och myndighetschef för Kronofogden. Sedan 2018 är hon också ordförande i Arbetsgivarverkets styrelse.

Hon känner sig mycket glad och stolt över det nya uppdraget, enligt ett pressmeddelande från Arbetsgivarverket.

”En utvecklingsinriktad arbetsgivarpolitik är centralt för de statliga verksamheternas effektivitet och attraktivitet. Att tillsammans med medarbetarna och medlemmarna i Arbetsgivarverket, få arbeta med detta är mycket roligt och ett stort förtroende”, kommenterar hon uppdraget.

Arbetsgivarverket är både en myndighet och en arbetsgivarorganisation som samlar alla statliga myndigheter. Det är Arbetsgivarverkets styrelse som utsett Christina Gellerbrant Hagberg till ny generaldirektör. Rekryteringsgruppen har bestått av tre styrelserepresentanter som arbetat med utlysning av tjänsten och urval av kandidater.

Rekryteringsgruppen har arbetat helt oberoende av den övriga styrelsen, enligt Arbetsgivarverket.

”Rekommendationen till styrelsen om ny generaldirektör och beslutet om anställningen har sedan skett utan delaktighet från Christina Gellerbrant Hagberg”, poängterar Stephen Hwang, rektor på Högskolan i Halmstad och ansvarig för rekryteringsgruppen, i pressmeddelandet.

Christina Gellerbrant Hagberg tillträder som generaldirektör för Arbetsgivarverket under våren 2022.

Detta är en nyhetsartikel. Publikts nyhetsrapportering ska vara saklig och korrekt. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, Fackförbundet ST, och utformas enligt journalistiska principer samt enligt spelreglerna för press, radio och TV.

Typ
Vet du mer om det ämne som artikeln handlar om, eller om du har tips till redaktionen i något annat ämne, kan du lämna ditt tips här. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.
Om du anser att artikeln innehåller fel, beskriv här vad dessa fel består i. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.

Om du vill debattera det ämne artikeln handlar om, kan du skicka in en debattartikel till Publikt för publicering under vinjetten Debatt. Publikt publicerar inte anonyma debattinlägg, du måste därför alltid ange ditt namn och dina kontaktuppgifter. Redaktionen förbehåller sig rätten att korta och redigera insända debattartiklar. Skicka ditt inlägg som ett Worddokument på mejl till redaktionen.

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas offentligt.