Hot tystar lärare i akademin

HÖGSKOLAN2022-08-10
Många högskolelärare som utsatts för hot, våld och trakasserier uppger att de slutat engagera sig i en viss fråga eller avhållit sig från att uttala sig som forskare, visar en undersökning gjord av Nationella sekretariatet för genusforskning vid Göteborgs universitet.

Undersökningen är ett samarbete mellan Göteborgs universitet och fackförbundet Sveriges universitetslärare och forskare, Sulf, samt Sveriges universitets- och högskoleförbund. Frågorna har ställts till medlemmar i Sulf. Svarsfrekvensen var 17 procent, varför resultaten måste tolkas med försiktighet. 

Bland de cirka 3 000 personer som svarat på enkäten säger fyra av tio att de någon gång utsatts för hot eller trakasserier – 15 procent under det senaste året. Hälften uppger att den som utsatte dem var en student, och var femte angav att det handlade om en kollega. Den vanligaste formen för de hot och trakasserier som drabbat de svarande är e-postmeddelanden.

De som är aktiva i forskningskommunikation eller på sociala medier uppger oftare än andra att de drabbats, och kvinnor är betydligt mer utsatta än män.

Drygt 1 100 av de svarande uppger att de av oro för utsatthet valt att inte engagera sig i ett visst ämne eller avhållit sig från att uttala sig som forskare. Över 200 svarar att de övervägt att lämna akademin.

En majoritet bland de svarande kände inte till om lärosätet har en handlingsplan vid utsatthet för brott eller andra liknande obehagliga händelser.

Enligt rapportförfattarna ska enkäten ses som en första mätning, som ska ge underlag för fortsatta undersökningar och ge vägledning för förebyggande insatser.

Detta är en nyhetsartikel. Publikts nyhetsrapportering ska vara saklig och korrekt. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, Fackförbundet ST, och utformas enligt journalistiska principer samt enligt spelreglerna för press, radio och TV.

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas offentligt.
Genom att trycka på "Skicka" godkänner jag att mitt inlägg kan publiceras på webben och i papperstidningen. Redaktionen förbehåller sig rätten att granska och redigera kommentarer på samma sätt som insändare. Publicering sker först sedan inlägget granskats. Detta sker normalt under kontorstid. Publikt publicerar inte inlägg som innehåller personangrepp. Inte heller publiceras inlägg som handlar om något annat än ämnet för artikeln.