Hot tystar lärare i akademin

HÖGSKOLAN2022-08-10

Många högskolelärare som utsatts för hot, våld och trakasserier uppger att de slutat engagera sig i en viss fråga eller avhållit sig från att uttala sig som forskare, visar en undersökning gjord av Nationella sekretariatet för genusforskning vid Göteborgs universitet.

Undersökningen är ett samarbete mellan Göteborgs universitet och fackförbundet Sveriges universitetslärare och forskare, Sulf, samt Sveriges universitets- och högskoleförbund. Frågorna har ställts till medlemmar i Sulf. Svarsfrekvensen var 17 procent, varför resultaten måste tolkas med försiktighet.

Bland de cirka 3 000 personer som svarat på enkäten säger fyra av tio att de någon gång utsatts för hot eller trakasserier – 15 procent under det senaste året. Hälften uppger att den som utsatte dem var en student, och var femte angav att det handlade om en kollega. Den vanligaste formen för de hot och trakasserier som drabbat de svarande är e-postmeddelanden.

De som är aktiva i forskningskommunikation eller på sociala medier uppger oftare än andra att de drabbats, och kvinnor är betydligt mer utsatta än män.

Drygt 1 100 av de svarande uppger att de av oro för utsatthet valt att inte engagera sig i ett visst ämne eller avhållit sig från att uttala sig som forskare. Över 200 svarar att de övervägt att lämna akademin.

En majoritet bland de svarande kände inte till om lärosätet har en handlingsplan vid utsatthet för brott eller andra liknande obehagliga händelser.

Enligt rapportförfattarna ska enkäten ses som en första mätning, som ska ge underlag för fortsatta undersökningar och ge vägledning för förebyggande insatser.

Detta är en nyhetsartikel. Publikts nyhetsrapportering ska vara saklig och korrekt. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, Fackförbundet ST, och utformas enligt journalistiska principer samt enligt spelreglerna för press, radio och TV.

Typ
Vet du mer om det ämne som artikeln handlar om, eller om du har tips till redaktionen i något annat ämne, kan du lämna ditt tips här. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.
Om du anser att artikeln innehåller fel, beskriv här vad dessa fel består i. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.

Om du vill debattera det ämne artikeln handlar om, kan du skicka in en debattartikel till Publikt för publicering under vinjetten Debatt. Publikt publicerar inte anonyma debattinlägg, du måste därför alltid ange ditt namn och dina kontaktuppgifter. Redaktionen förbehåller sig rätten att korta och redigera insända debattartiklar. Skicka ditt inlägg som ett Worddokument på mejl till redaktionen.

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas offentligt.
CAPTCHA