Varnar för konsekvenserna av hot mot forskare

FORSKNING2021-03-08
Om forskare hotas och tystas hotas den akademiska friheten och vår demokrati, skriver Matilda Ernkrans, S, minister för högre utbildning och forskning, i en debattartikel. Hon lyfter fram att regeringen föreslagit en ändring i högskolelagen som syftar till att främja och värna den akademiska friheten.

Forskare som bidragit genom att sprida kunskap om covid-19 eller deltagit i den allmänna debatten om pandemin har drabbats av hot och hat, skriver Matilda Ernkrans i Upsala Nya Tidning. Hon konstaterar att minst en forskare valt att sluta forska om covid-19 efter detta, och fler har berättat om grova hot och påhopp.

”Det är oacceptabelt att forskare tvingas sluta att forska kring ett ämne på grund av hot och hat. Dessutom i ett läge när vi behöver mer kunskap om covid-19 för att kunna rädda liv och hejda pandemin”, skriver hon.

Den akademiska friheten är en viktig grund för ett demokratiskt och starkt samhälle, menar Matilda Ernkrans. Hon pekar på att forskares oberoende ställning är under hot i många delar av världen:

”Vi ser flera exempel i världen där universitets och högskolors roll som självständig och kritisk kraft i samhället och forskarens rätt att fritt söka och sprida kunskap hotas. Vi ser hur högerextrema krafter attackerat forskning om vissa ämnen som ett sätt att påverka utvecklingen i landet. Extrema rörelser förnekar fakta om vår historia och om hur vi ska hantera stora utmaningar, som till exempel klimathotet. Detta hotar yttrandefriheten, samhällsutvecklingen och i längden hela demokratin”, skriver hon.

Därför har regeringen föreslagit att en ändring i högskolelagen för att slå fast att den akademiska friheten ska främjas och värnas, skriver ministern. Avsikten är att markera vikten av det fria kunskapssökandet och den fria kunskapsspridningen. Ett annat syfte är att markera att universitet och högskolor ska präglas av ett öppet samtalsklimat.

”Lagändringen är en stark signal om att utbildning och forskning ska fredas. Att det finns möjligheter att fritt söka och sprida kunskap och för forskare att kunna granska det som sker i samhället är viktigt för hela samhället och demokratin”, skriver Matilda Ernkrans.

Detta är en nyhetsartikel. Publikts nyhetsrapportering ska vara saklig och korrekt. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, Fackförbundet ST, och utformas enligt journalistiska principer samt enligt spelreglerna för press, radio och TV.

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas offentligt.
Genom att trycka på "Skicka" godkänner jag att mitt inlägg kan publiceras på webben och i papperstidningen. Redaktionen förbehåller sig rätten att granska och redigera kommentarer på samma sätt som insändare. Publicering sker först sedan inlägget granskats. Detta sker normalt under kontorstid. Publikt publicerar inte inlägg som innehåller personangrepp. Inte heller publiceras inlägg som handlar om något annat än ämnet för artikeln.