I huvudsak god styrning och kontroll

STATSFÖRVALTNING2019-03-29
De statliga myndigheternas interna styrning och kontroll är i huvudsak tillfredsställande, konstaterar Ekonomistyrningsverket, ESV, efter en genomgång. Men det finns påtagliga brister som behöver åtgärdas.

ESV har lämnat sin årliga redovisning över den statliga internrevisionen och myndigheternas interna styrning och kontroll. ESVs bedömning är att myndigheterna överlag har en betryggande intern styrning och kontroll och att internrevisionen fungerar bra. Men det finns en del myndigheter som behöver utveckla sitt arbete.

Sju av tio statliga myndigheter redovisar internrevisionens arbete i sina årsredovisningar. Två tredjedelar av myndigheterna redovisar också risker i verksamheten och hur de hanteras. Men mer än var tionde myndighet bedömer själv att det finns brister som är väsentliga för regeringens uppföljning, prövning eller budgetering av verksamheten.

Nästan fyra av fem av myndigheterna har analyserat resursbehovet för internrevisionen, vilket är en förbättring jämfört med tidigare år. Men enligt ESV finns det fortfarande myndighetsledningar som avsätter för lite resurser till sin internrevision för att kunna leva upp till god internrevisionssed.

Vid en av fem av de granskade myndigheterna rapporteras inte internrevisionens interna kvalitetsarbete till myndighetsledningen, konstaterar ESV. Nästan lika många myndigheter saknar en åtgärdsplan för att hantera de brister och åtgärdsområden som framkommit.

Detta är en nyhetsartikel. Publikts nyhetsrapportering ska vara saklig och korrekt. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, Fackförbundet ST, och utformas enligt journalistiska principer samt enligt spelreglerna för press, radio och TV.

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas offentligt.
Genom att trycka på "Skicka" godkänner jag att mitt inlägg kan publiceras på webben och i papperstidningen. Redaktionen förbehåller sig rätten att granska och redigera kommentarer på samma sätt som insändare. Publicering sker först sedan inlägget granskats. Detta sker normalt under kontorstid. Publikt publicerar inte inlägg som innehåller personangrepp. Inte heller publiceras inlägg som handlar om något annat än ämnet för artikeln.