IAF vill ha bättre kontroll av a-kassor

A-KASSAN2014-03-03
Det finns brister i kontrollen av arbetslöshetskassorna. Det framgår av en rapport från Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen, IAF.

Under åren 2006-2012 betalade staten ut mellan 13 och 27 miljarder kronor årligen till a-kassorna. Om arbetslöshetskassor har fått statsbidrag på felaktiga grunder eller betalat ut arbetslöshetsersättning felaktigt är de i normalfallet skyldiga att självmant betala tillbaka till staten, konstaterar IAF i sin rapport till socialförsäkringsutredningen. Men eftersom Arbetsförmedlingen inte har tillgång till någon information om hur a-kassorna hanterar utbetalningarna på individnivå är det i praktiken bara a-kassorna själva som kan granska om utbetalningarna är riktiga eller felaktiga.

I vissa fall kan IAF besluta att en a-kassa ska betala tillbaka en del av sitt statsbidrag till staten. IAF har föreskrivit för a-kassorna att de ska hålla återkravsärenden ordnade på ett sådant sätt att de snabbt kan tillhandahålla uppgifter om felaktigt utbetalda belopp, vilka belopp som arbetslöshetskassan har fått tillbaka och vilka belopp som betalats tillbaka till staten.

Men det finns ingen möjlighet för IAF att stämma av a-kassornas uppgifter mot motsvarande uppgifter på individnivå hos Arbetsförmedlingen, eftersom Arbetsförmedlingen inte har någon sådan dokumentation, konstaterar IAF i sin rapport.

Till skillnad från statliga myndigheter med liknande uppgifter är a-kassorna inte skyldiga att systematiskt analysera, förebygga och följa upp risker som är förknippade med att de betalar ut ersättning av allmänna medel till enskilda. IAF har tidigare föreslagit att en sådan lagstiftning borde övervägas.

Enligt rapporten från IAF har myndigheten sedan den bildades år 2004 meddelat 30 erinringar och ett föreläggande mot en arbetslöshetskassa. IAF har aldrig hållit inne statsbidraget för en arbetslöshetskassa.

Detta är en nyhetsartikel. Publikts nyhetsrapportering ska vara saklig och korrekt. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, Fackförbundet ST, och utformas enligt journalistiska principer samt enligt spelreglerna för press, radio och TV.

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas offentligt.
Genom att trycka på "Skicka" godkänner jag att mitt inlägg kan publiceras på webben och i papperstidningen. Redaktionen förbehåller sig rätten att granska och redigera kommentarer på samma sätt som insändare. Publicering sker först sedan inlägget granskats. Detta sker normalt under kontorstid. Publikt publicerar inte inlägg som innehåller personangrepp. Inte heller publiceras inlägg som handlar om något annat än ämnet för artikeln.