IMY ska granska dataskyddsombuds roll

INTEGRITET2023-06-13

Integritetsskyddsmyndigheten, IMY, inleder en omfattande granskning av dataskyddsombudens roll och ställning. Granskningen är en del av en samordnad tillsyn från EUs dataskyddsmyndigheter.

Såväl offentliga som privata aktörer kommer att bli föremål den granskning som IMY nu ska göra.

”I Sverige kommer vi att genomföra ett fyrtiotal tillsyner av olika verksamheter som exempelvis större banker, försäkringsbolag, livsmedelskedjor och kommuner”, förklarar Lisa Zettervall, som leder arbetet med granskningen, i ett pressmeddelande.

I granskningen kommer IMY att ställa ett antal frågor till verksamheterna. Bland annat vill myndigheten veta om organisationens ledning tydligt definierat och gett en skriftlig beskrivning av dataskyddsombudets uppgifter, vilka arbetsuppgifter dataskyddsombudet har och om dataskyddsombudet har tillräckliga resurser för att utföra dessa arbetsuppgifter.

Myndigheten kommer också att ta reda på om dataskyddsombudets synpunkter i allmänhet följs av organisationen och om det dokumenteras i de fall organisationen inte följer dessa råd.

”Dataskyddsombuden har en viktig roll när det gäller att säkerställa att verksamheter följer och respekterar dataskyddsreglerna. Ledningen för en verksamhet som är skyldig att ha ett dataskyddsombud ska se till att ombudet på ett korrekt sätt och i god tid deltar i alla frågor som rör skyddet av personuppgifter och har de resurser som behövs för att fullgöra sina uppgifter”, framhåller Lisa Zettervall.

Detta är en nyhetsartikel. Publikts nyhetsrapportering ska vara saklig och korrekt. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, Fackförbundet ST, och utformas enligt journalistiska principer samt enligt spelreglerna för press, radio och TV.

Typ
Vet du mer om det ämne som artikeln handlar om, eller om du har tips till redaktionen i något annat ämne, kan du lämna ditt tips här. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.
Om du anser att artikeln innehåller fel, beskriv här vad dessa fel består i. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.

Om du vill debattera det ämne artikeln handlar om, kan du skicka in en debattartikel till Publikt för publicering under vinjetten Debatt. Publikt publicerar inte anonyma debattinlägg, du måste därför alltid ange ditt namn och dina kontaktuppgifter. Redaktionen förbehåller sig rätten att korta och redigera insända debattartiklar. Skicka ditt inlägg som ett Worddokument på mejl till redaktionen.

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas offentligt.
CAPTCHA