IMY varnar för brister i dataskyddsarbete

INTEGRITET2023-01-30

Mer än hälften av landets dataskyddsombud anser att det finns brister i den egna organisationens arbete med dataskyddsfrågor, visar en enkät som genomförts av Integritetsskyddsmyndigheten, IMY.

IMY har publicerat en rapport om dataskyddsarbete som bygger på en enkät bland dataskyddsombud i närmare 800 verksamheter. Syftet med enkäten är att få en indikation om förutsättningarna för arbetet med dataskyddsfrågor i verksamheter som är skyldiga att ha dataskyddsombud.

Mindre än fyra av tio av de dataskyddsombud som svarat på enkäten anser att den egna organisationen arbetar kontinuerligt och systematiskt med dataskyddsfrågor. Bara varannan upplever att de får gehör för dataskyddsfrågor från ledningen.

”Det är oroande. För att få till stånd ett systematiskt och kontinuerligt arbete med integritets- och dataskyddsfrågor är det avgörande att det både finns kunskap om dataskyddsförordningen och engagemang för frågor som rör integritet och dataskydd i organisationens ledning”, framhåller analytikern Andrea Amft i ett pressmeddelande.

Hälften av dem som svarat på enkäten upplever att de inte blir involverade i god tid. Vart fjärde dataskyddsombud har inte särskild avsatt tid för dataskyddsfrågor och endast vartannat ombud tycker att den avsatta tiden för dataskyddsfrågor är tillräcklig.

”Det är viktigt att dataskyddsombudet får förutsättningar och både tillräckliga och rätt resurser för att kunna utföra sina uppgifter inom organisationen. Till exempel måste ombudet ha tillräckligt med tid för uppgifterna, och få tillgång till den information och kunskap som behövs för att kunna delta i alla frågor som rör skyddet av personuppgifter”, konstaterar Andrea Amft.

Detta är en nyhetsartikel. Publikts nyhetsrapportering ska vara saklig och korrekt. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, Fackförbundet ST, och utformas enligt journalistiska principer samt enligt spelreglerna för press, radio och TV.

Typ
Vet du mer om det ämne som artikeln handlar om, eller om du har tips till redaktionen i något annat ämne, kan du lämna ditt tips här. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.
Om du anser att artikeln innehåller fel, beskriv här vad dessa fel består i. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.

Om du vill debattera det ämne artikeln handlar om, kan du skicka in en debattartikel till Publikt för publicering under vinjetten Debatt. Publikt publicerar inte anonyma debattinlägg, du måste därför alltid ange ditt namn och dina kontaktuppgifter. Redaktionen förbehåller sig rätten att korta och redigera insända debattartiklar. Skicka ditt inlägg som ett Worddokument på mejl till redaktionen.

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas offentligt.
CAPTCHA