Inbromsning för de statliga bolagen

STATLIGA BOLAG2022-09-29

Trots en ökad omsättning har överskotten i de statliga bolagen fallit jämfört med fjolåret. Det framgår av en bolagsrapport för årets första sex månader. De sammanlagda vinsterna har minskat från 52 till 32 miljarder kronor.

I den statliga bolagsportföljen finns 43 hel- och delägda bolag. Två av dem är börsnoterade, Telia och SAS.

Rapporten för det första halvåret 2022 visar att den samlade omsättningen i de statligt ägda bolagen ökade med 15,1 procent till sammanlagt 223,9 miljarder kronor, att jämföra med 194,5 miljarder under motsvarande period i fjol. Men vinsterna efter skatt minskade kraftigt till 31,7 miljarder kronor, jämfört med 51,8 miljarder i fjol. Det är framför allt Vattenfall och LKAB som visar minskade överskott.

Värdet av de börsnoterade företagen Telia och SAS ökade med 8,6 procent under första halvåret 2022, vilket motsvarar cirka 5,1 miljarder kronor.

Enligt rapporten väntar en tydlig ekonomisk inbromsning i Sverige framöver. Under andra halvåret kommer tillväxten av bruttonationalprodukten BNP att bromsa in tydligt. Tillväxttakten 2023 kommer enligt rapporten att mattas av ordentligt till följd av fortsatt hög inflation och stigande energipriser, samtidigt som räntekostnaderna ökar.

Den ökade omsättningen under första halvåret 2022 beror enligt rapporten främst på att Vattenfalls nettoomsättning ökade med 34 procent motsvarande 27,3 miljarder kronor. Huvudorsaken till detta är högre elpriser i Nederländerna, Norden och Tyskland.

Samtidigt föll LKABs resultat med 41 procent. Det berodde på sjunkande priser på högförädlade järnmalmsprodukter och minskade leveranser, men också på produktionsstörningar vid pelletsver­ken i Kiruna och generella prisökningar på energi och insats­varor.

Detta är en nyhetsartikel. Publikts nyhetsrapportering ska vara saklig och korrekt. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, Fackförbundet ST, och utformas enligt journalistiska principer samt enligt spelreglerna för press, radio och TV.

Typ
Vet du mer om det ämne som artikeln handlar om, eller om du har tips till redaktionen i något annat ämne, kan du lämna ditt tips här. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.
Om du anser att artikeln innehåller fel, beskriv här vad dessa fel består i. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.

Om du vill debattera det ämne artikeln handlar om, kan du skicka in en debattartikel till Publikt för publicering under vinjetten Debatt. Publikt publicerar inte anonyma debattinlägg, du måste därför alltid ange ditt namn och dina kontaktuppgifter. Redaktionen förbehåller sig rätten att korta och redigera insända debattartiklar. Skicka ditt inlägg som ett Worddokument på mejl till redaktionen.

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas offentligt.