Insatsgrupper för unga kriminella

POLISEN2011-03-04
Regeringen har uppdragit åt Rikspolisstyrelsen att i samverkan med ett stort antal myndigheter starta en pilotverksamhet med sociala insatsgrupper mot ungdomsbrottslighet.

Rikspolisstyrelen, RPS, ska enligt regeringens beslut ansvara för en tvåårig pilotverksamhet som ska bedrivas i minst sex och högst tolv kommuner och vara inriktad på unga i åldern 15-25 år. Rikspolisstyrelsen ska samråda med Socialstyrelsen, Skolverket, Arbetsförmedlingen, Kriminalvården, Statens institutionsstyrelse, Ungdomsstyrelsen, Sveriges Kommuner och Landsting och övriga berörda myndigheter som Rikspolisstyrelsen tycker är viktiga att knyta till projektet.

Socialstyrelsen får samtidigt i uppdrag att i samråd med Rikspolisstyrelsen och andra myndigheter ta fram en handledning för riskbedömning, som ska göra det lättare att identifiera unga som riskerar att rekryteras till kriminella nätverk eller som vill hoppa av ett kriminellt nätverk. Socialstyrelsen ska också ta fram en vägledning för vilka stödinsatser som ska ges till de unga som ingår i de sociala insatsgruppernas arbete.

Detta är en nyhetsartikel. Publikts nyhetsrapportering ska vara saklig och korrekt. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, Fackförbundet ST, och utformas enligt journalistiska principer samt enligt spelreglerna för press, radio och TV.

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas offentligt.
Genom att trycka på "Skicka" godkänner jag att mitt inlägg kan publiceras på webben och i papperstidningen. Redaktionen förbehåller sig rätten att granska och redigera kommentarer på samma sätt som insändare. Publicering sker först sedan inlägget granskats. Detta sker normalt under kontorstid. Publikt publicerar inte inlägg som innehåller personangrepp. Inte heller publiceras inlägg som handlar om något annat än ämnet för artikeln.