Intagna fick sova på soffan

KRIMINALVÅRDEN2024-02-14

På grund av platsbrist har intagna på anstalten Svartsjö vid vissa tillfällen behövt sova på soffor i gemensamhetsutrymmen, medger Kriminalvården i ett yttrande till Justitieombudsmannen, JO.

En intagen på anstalten Svartsjö har anmält till JO att intagna behöver sova på soffan i de gemensamma utrymmena, på grund av att överbeläggningen är så stor. Detta händer, enligt anmälan, flera gånger i veckan.

Kriminalvården skriver i sitt yttrande över anmälan att det hänt att intagna fått sova på soffor i samband med egna inställelser sent på kvällen. Den dömda har då fått möjlighet att komma tillbaka och påbörja straffet en annan dag, eller sova på soffan i ett dagrum. I de allra flesta fall har den dömda valt det senare, skriver myndigheten.

De personer som anvisats att sova på en soffa har vid varje tillfälle varit ensamma i det aktuella dagrummet. Som mest har tre till fyra intagna sovit på en soffa samma natt, dock i olika dagrum, framhåller Kriminalvården i yttrandet.

Myndigheten konstaterar också att sedan våningssängar installerades i flera rum, under hösten 2023, har ingen intagen behövt sova på en soffa.

Detta är en nyhetsartikel. Publikts nyhetsrapportering ska vara saklig och korrekt. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, Fackförbundet ST, och utformas enligt journalistiska principer samt enligt spelreglerna för press, radio och TV.

Typ
Vet du mer om det ämne som artikeln handlar om, eller om du har tips till redaktionen i något annat ämne, kan du lämna ditt tips här. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.
Om du anser att artikeln innehåller fel, beskriv här vad dessa fel består i. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.

Om du vill debattera det ämne artikeln handlar om, kan du skicka in en debattartikel till Publikt för publicering under vinjetten Debatt. Publikt publicerar inte anonyma debattinlägg, du måste därför alltid ange ditt namn och dina kontaktuppgifter. Redaktionen förbehåller sig rätten att korta och redigera insända debattartiklar. Skicka ditt inlägg som ett Worddokument på mejl till redaktionen.

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas offentligt.
CAPTCHA