Intresset för högskolestudier svalnar

HÖGSKOLAN2022-10-27

Under pandemiåren var intresset för högskoleutbildningar stort, men nu avtar det, visar aktuell statistik från Universitetskanslersämbetet, UKÄ. Antalet sökande till höstens utbildningar minskade med nio procent.

Den nya officiella statistiken över sökande och antagna till universitet och högskola på grund- och avancerad nivå höstterminen 2022 visar att antalet sökande och antagna har minskat. Jämfört med föregående hösttermin har antalet sökande hösten 2022 minskat med nio procent till drygt 445 000 personer. Antalet nya sökande minskade med drygt 16 000 personer till 128 400, vilket motsvarar en nedgång med elva procent. Intresset för högskolestudier har enligt UKÄ minskat bland både män och kvinnor och i de flesta åldersgrupper.

Bland yrkesexamensprogrammen hade de flesta utbildningar färre sökande. Samtliga lärarprogram hade ett lägre antal behöriga förstahandssökande. Även många utbildningar inom vård- och omsorgsområdet fick minskat intresse jämfört med under pandemin. Undantagen är enligt UKÄ utbildningar till barnmorska, hälso- och sjukvårdskurator samt till tandläkare och tandtekniker, där antalet behöriga förstahandssökande ökade. Också till de konstnärliga utbildningarna antogs fler jämfört med föregående hösttermin.

Det totala antalet antagna till utbildningar inom högskolan minskade hösten 2022 med fem procent till 275 700 personer.

Detta är en nyhetsartikel. Publikts nyhetsrapportering ska vara saklig och korrekt. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, Fackförbundet ST, och utformas enligt journalistiska principer samt enligt spelreglerna för press, radio och TV.

Typ
Vet du mer om det ämne som artikeln handlar om, eller om du har tips till redaktionen i något annat ämne, kan du lämna ditt tips här. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.
Om du anser att artikeln innehåller fel, beskriv här vad dessa fel består i. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.

Om du vill debattera det ämne artikeln handlar om, kan du skicka in en debattartikel till Publikt för publicering under vinjetten Debatt. Publikt publicerar inte anonyma debattinlägg, du måste därför alltid ange ditt namn och dina kontaktuppgifter. Redaktionen förbehåller sig rätten att korta och redigera insända debattartiklar. Skicka ditt inlägg som ett Worddokument på mejl till redaktionen.

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas offentligt.
CAPTCHA