IT-teknikern fälldes i AD

SKATTEVERKET2009-12-16

Den IT-tekniker som av Skatteverket anklagats för sabotage måste betala sammanlagt 470 000 kronor till staten, enligt ett beslut i Arbetsdomstolen.

I juni 2007 avskedade Skatteverket den nu dömde mannen. Han anmäldes till personalansvarsnämnden, anklagad för att medvetet ha saboterat verkets datasystem. En förundersökning om allmänt åtal för brott i samband med händelsen lades ned av åklagaren, men Skatteverket valde ändå att gå till Arbetsdomstolen, AD, med ett krav på skadestånd med drygt 400 000 kronor.

IT-teknikerns fackförbund Jusek stämde arbetsgivaren Skatteverket inför AD och krävde att avskedandet av mannen skulle ogiltigförklaras och att mannen skulle tilldömas ett skadestånd av staten med 200 000 kronor.

Nu har AD avgjort de två målen. Enligt AD har IT-teknikern avsiktligt saboterat arbetsgivarens datasystem. Det är framför allt två händelser som domstolen prövat. Dels raderandet av en datafil i säkerhetssystemet som skulle skicka larm om fel till de tekniker som hade att övervaka systemet. Dels ändrades en annan fil några minuter senare på ett sådant sätt att inget larm om att den första filen raderats skulle komma fram.

Enligt domstolen har Skatteverkets bevisning klart visat att det var den avskedade IT-teknikern som från sin dator hade vidtagit båda dessa två åtgärder:

”Mot bakgrund av att han var en mycket erfaren IT-administratör kan det inte råda någon tvekan om att han hade fullt klart för sig de tekniska konsekvenserna av de båda nu aktuella ingreppen i Skatteverkets datasystem. Domstolens slutsats måste mot den bakgrunden bli att åtgärderna vidtogs avsiktligen och med full vetskap om att skador skulle uppkomma i datasystemet”, skriver AD i sin dom.

Handlandet innebar att han grovt åsidosatte sina skyldigheter som anställd hos Skatteverket och därför fanns laga grund för avskedandet, anser AD. Därmed avvisas Juseks talan mot staten.

Den avskedade IT-teknikern döms att betala skadestånd till staten för kostnader till följd av sabotaget med 300 000 kronor. Dessutom ska han personligen och Jusek betala halva statens rättegångskostnader vardera i det målet.

Sammanlagt ska den avskedade mannen därmed betala 470 000 kronor plus ränta, och Jusek 1,2 miljoner kronor för statens rättegångskostnader i båda de avgjorda målen.

Detta är en nyhetsartikel. Publikts nyhetsrapportering ska vara saklig och korrekt. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, Fackförbundet ST, och utformas enligt journalistiska principer samt enligt spelreglerna för press, radio och TV.

Inlagt av eva (ej verifierad) tors, 12/17/2009 - 16:43
omänsklig dom mot en kille de satt åt med fingerade bevis.

Det är inte längre möjligt att kommentera artikeln.

Typ
Vet du mer om det ämne som artikeln handlar om, eller om du har tips till redaktionen i något annat ämne, kan du lämna ditt tips här. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.
Om du anser att artikeln innehåller fel, beskriv här vad dessa fel består i. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.

Om du vill debattera det ämne artikeln handlar om, kan du skicka in en debattartikel till Publikt för publicering under vinjetten Debatt. Publikt publicerar inte anonyma debattinlägg, du måste därför alltid ange ditt namn och dina kontaktuppgifter. Redaktionen förbehåller sig rätten att korta och redigera insända debattartiklar. Skicka ditt inlägg som ett Worddokument på mejl till redaktionen.

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas offentligt.