JK kritisk till Polisens senfärdighet

POLISEN2022-10-27

Justitiekanslern, JK, kritiserar Polismyndigheten för brister i hanteringen av återkallade körkort. Myndigheten är enligt JK för långsam att föra information vidare till Transportstyrelsen när förundersökningar om misstänkta brott läggs ned.

JK har granskat hur Polismyndigheten, Åklagarmyndigheten och Tullverket fullgör skyldigheten att omedelbart underrätta Transportstyrelsen om beslut att lägga ned förundersökningar när besluten har betydelse för frågan om återkallelse av körkort. Det handlar om de fall då en misstänkts körkort har omhändertagits eller återkallats på grund av misstanke om trafikrelaterade brott. Det gäller också när Åklagarmyndigheten beslutar att inte väcka åtal för det misstänkta brottet.

JK kritiserar i sitt avgörande Polismyndigheten för att myndigheten inte kommit till rätta med bristerna, trots att JK under flera år uppmärksammat myndigheten på problemet. JK avslutar ärendet utan att vidta någon ytterligare åtgärd i förhållande till Åklagarmyndigheten, Tullverket och Transportstyrelsen.

Enligt JKs granskning är underrättelseskyldigheten eftersatt i olika hög grad hos de fyra myndigheterna. För att berörda personer ska få tillbaka sitt körkort är Transportstyrelsens bevakningsrutiner avgörande, om inte körkortsinnehavaren själv hör av sig, konstaterar JK.

Bristerna handlar främst om rutiner för dokumentation och informationsöverföring. Enligt JK borde det kunna lösas med en ökad automatisering av processerna. Till dess att ett automatiserat system kommit på plats finns ett behov av att respektive myndighet så långt det är möjligt förbättrar sina rutiner och ser till att information om detta når ut till berörda medarbetare, menar JK.

JK konstaterar att samtliga granskade myndigheter redan vidtagit eller planerar relevanta åtgärder för att komma till rätta med problemen. Polismyndigheten får dock kritik för att det tagit för lång tid att vidta åtgärder.

Detta är en nyhetsartikel. Publikts nyhetsrapportering ska vara saklig och korrekt. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, Fackförbundet ST, och utformas enligt journalistiska principer samt enligt spelreglerna för press, radio och TV.

Typ
Vet du mer om det ämne som artikeln handlar om, eller om du har tips till redaktionen i något annat ämne, kan du lämna ditt tips här. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.
Om du anser att artikeln innehåller fel, beskriv här vad dessa fel består i. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.

Om du vill debattera det ämne artikeln handlar om, kan du skicka in en debattartikel till Publikt för publicering under vinjetten Debatt. Publikt publicerar inte anonyma debattinlägg, du måste därför alltid ange ditt namn och dina kontaktuppgifter. Redaktionen förbehåller sig rätten att korta och redigera insända debattartiklar. Skicka ditt inlägg som ett Worddokument på mejl till redaktionen.

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas offentligt.
CAPTCHA