JO granskar lång väntan på beslut

FÖRSÄKRINGSKASSAN2016-11-08
Justitieombudsmannen, JO, har efter flera anmälningar inlett en utredning kring de långa handläggningstiderna hos Försäkringskassan. Väntetiden närmar sig ett halvår i vissa fall, skriver Dagens Nyheter.

JO har tidigare fastslagit att väntetiden på att Försäkringskassan omprövar ett beslut att neka ersättning inte bör överstiga sex veckor. Men för närvarande skickar Försäkringskassan ut brev till dem som begärt omprövning och meddelar att väntetiden kan bli upp till 25 veckor. Därför har JO inlett en granskning av Försäkringskassan.

Väntetiden var i september 101 dagar i genomsnitt för samtliga omprövningar. Det motsvarar mer än 14 veckor, skriver Dagens Nyheter.

”Gränsen på sex veckor är viktig att hålla av flera skäl. Dels för att många är beroende av de här ersättningarna för sin försörjning och då krävs en snabb prövning, och dels för att möjligheten att få en domstolsprövning av Försäkringskassans beslut inte ska förskjutas”, säger Sofia Hansson hos JO till tidningen.

Den viktigaste anledningen till att antalet omprövningar ökar är att Försäkringskassan oftare avslår ansökningar om sjukpenning och drar in sjukpenning i löpande sjukskrivningsfall. I ungefär vart tionde fall ändrar Försäkringskassan sitt tidigare beslut vid en omprövning. Om Försäkringskassan själv avslår ansökan om omprövning kan beslutet överklagas till förvaltningsdomstol.

”Att vi har så många fler ärenden för omprövning beror på att det är fler som är missnöjda med våra beslut och vill få dem prövade igen. Det är ärenden om sjukpenning som har ökat allra mest, men det ökar även för aktivitetsstöd och sjukersättning”, säger Tomas Höglund, chef för verksamhetsområde omprövning på Försäkringskassan, till Dagens Nyheter.

Detta är en nyhetsartikel. Publikts nyhetsrapportering ska vara saklig och korrekt. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, Fackförbundet ST, och utformas enligt journalistiska principer samt enligt spelreglerna för press, radio och TV.

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas offentligt.
Genom att trycka på "Skicka" godkänner jag att mitt inlägg kan publiceras på webben och i papperstidningen. Redaktionen förbehåller sig rätten att granska och redigera kommentarer på samma sätt som insändare. Publicering sker först sedan inlägget granskats. Detta sker normalt under kontorstid. Publikt publicerar inte inlägg som innehåller personangrepp. Inte heller publiceras inlägg som handlar om något annat än ämnet för artikeln.