JO-kritik mot Lantmäteriets rekrytering

LANTMÄTERIET2022-05-11

En man som sökte en tjänst på Lantmäteriet 2018 men inte fick komma på intervju överklagade tjänstetillsättningen, vilket ledde till att Statens överklagandenämnd beslutade att rekryteringsprocessen skulle göras om. Det dröjde dock ett och ett halvt år innan mannen kallades till intervju. Nu kritiseras Lantmäteriet av Justitieombudsmannen, JO.

I samband med att Lantmäteriet 2018 genomförde en stor rekryteringsinsats sökte mannen flera tjänster, varav en i Visby. Myndigheten valde att inte kalla honom till intervju och anställde en annan person. Mannen överklagade då till Statens överklagandenämnd som återförvisade ärendet till Lantmäteriet för förnyad handläggning där den överklagande skulle kallas till intervju.

Det dröjde dock ett och ett halvt år innan Lantmäteriet kallade mannen till intervju och kallelsen skickades då till en adress som inte längre var aktuell. Sökanden fick därför kallelsen efter att tiden för intervjun hade passerat och han hörde då av sig till Lantmäteriet för att be om en ny intervjutid. Först efter två månader fick han svar från myndigheten om att en ny tid inte kunde prioriteras och att tjänsten redan tillsatts med samma person som tidigare.

JO är kritisk till hur Lantmäteriet agerade efter att myndigheten fått reda på att kallelsen kommit för sent till den sökande.

”Enligt min mening kan beslutet från Statens överklagandenämnd inte endast anses ha inneburit en formell skyldighet att skicka ut en kallelse, utan myndighetens uppgift var att se till att beslutsunderlaget i ärendet kompletterades innan ett nytt beslut fattades. Mot denna bakgrund och med hänsyn till vad AA uppgav om anledningen till att han inte kom till intervjun borde myndigheten ha ordnat en ny tid för intervju. I stället meddelade den rekryterande chefen mer än två månader senare att han beslutat att anställa samma person som tidigare. Lantmäteriet avslutade således ärendet utan att ha åtgärdat den brist som föranlett att ärendet återförvisats dit och följde därmed inte beslutet från Statens överklagandenämnd. Det är mycket allvarligt”, skriver JO Katarina Påhlsson i beslutet.

Det är enligt JO av grundläggande betydelse att en beslutsmyndighet respekterar och rättar sig efter det som en överinstans har bestämt. Genom sitt agerande har Lantmäteriet inte följt beslutet från Statens överklagandenämnd och myndigheten får därför allvarlig kritik för sin bristfälliga handläggning.

JO menar att myndigheten borde ha återupptagit handläggningen snabbare och att sökanden i den aktuella situationen borde ha erbjudits en ny tid för intervju.

Detta är en nyhetsartikel. Publikts nyhetsrapportering ska vara saklig och korrekt. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, Fackförbundet ST, och utformas enligt journalistiska principer samt enligt spelreglerna för press, radio och TV.

Typ
Vet du mer om det ämne som artikeln handlar om, eller om du har tips till redaktionen i något annat ämne, kan du lämna ditt tips här. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.
Om du anser att artikeln innehåller fel, beskriv här vad dessa fel består i. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.

Om du vill debattera det ämne artikeln handlar om, kan du skicka in en debattartikel till Publikt för publicering under vinjetten Debatt. Publikt publicerar inte anonyma debattinlägg, du måste därför alltid ange ditt namn och dina kontaktuppgifter. Redaktionen förbehåller sig rätten att korta och redigera insända debattartiklar. Skicka ditt inlägg som ett Worddokument på mejl till redaktionen.

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas offentligt.