JO: Oacceptabelt att häktade placeras i arrest

KRIMINALVÅRDEN2019-03-28

Överfulla häkten har på senare tid lett till att häktade personer placerats i Polisens arrester. Nu har Justitieombudsmannen, JO, granskat situationen i Dalarna och påpekar att hanteringen inte är förenlig med gällande lagstiftning.

Bristen på häktesplatser i Dalarna har lett till att Polismyndigheten tvingats placera häktade personer i celler i arresten i Borlänge och Mora, så länge som upp till två veckor. Det är oacceptablet, skriver JO i ett uttalande efter en inspektion.

När JO gjorde ett besök på arresten i Borlänge i början av mars var sju häktade placerade i polisens arrest, en i Borlänge och sex i Mora, på grund av platsbrist på häktet.

Enligt JO saknar polisarresten de fysiska förutsättningarna för att tillgodose de häktades rättigheter och behov.

”Jag förutsätter att Polismyndigheten har informerat Justitiedepartementet om de förhållanden som för närvarande råder i vissa av landets polisarrester. Eftersom de uppgifter som kommit fram är allvarliga skickar jag detta protokoll till departementet för kännedom. Jag vill också upplysa om att chefs-JO Elisabeth Rynning nyligen har beslutat att i ett särskilt initiativärende utreda vad den ansträngda beläggningssituationen inom Kriminalvården får för konsekvenser för de frihetsberövade”, skriver JO Cecilia Renfors i ett uttalande.

Detta är en nyhetsartikel. Publikts nyhetsrapportering ska vara saklig och korrekt. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, Fackförbundet ST, och utformas enligt journalistiska principer samt enligt spelreglerna för press, radio och TV.

Typ
Vet du mer om det ämne som artikeln handlar om, eller om du har tips till redaktionen i något annat ämne, kan du lämna ditt tips här. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.
Om du anser att artikeln innehåller fel, beskriv här vad dessa fel består i. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.

Om du vill debattera det ämne artikeln handlar om, kan du skicka in en debattartikel till Publikt för publicering under vinjetten Debatt. Publikt publicerar inte anonyma debattinlägg, du måste därför alltid ange ditt namn och dina kontaktuppgifter. Redaktionen förbehåller sig rätten att korta och redigera insända debattartiklar. Skicka ditt inlägg som ett Worddokument på mejl till redaktionen.

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas offentligt.
CAPTCHA