Säkerhetsanstalter inför dubbelrum

KRIMINALVÅRDEN2019-04-08

Kriminalvården inrättar 194 tillfälliga anstaltsplatser genom att placera två intagna i vad som tidigare varit enkelrum. Åtgärden införs för att mildra konsekvenserna av den stora överbeläggningen på fängelserna.

Kriminalvården har tidigare fattat flera beslut om besparingar och effektiviseringar, konstaterar myndigheten i ett pressmeddelande. Det ekonomiska utrymmet används nu för att mildra konsekvenserna av den rådande beläggningssituationen på anstalter och häkten.

Enligt Kriminalvårdens egen statistik var beläggningen på landets klass 1-anstalter för män 97 procent den sista mars. Det är där de mest riskfyllda intagna placeras. På klass 2-anstalterna för män var beläggningen drygt 98 procent, medan klass 3-anstalterna utnyttjades till 92 procent.

De nya beredskapsplatserna, som främst tas fram genom dubbelbeläggning, skapas vid anstalterna i säkerhetsklass 1 och 2, där behovet är störst. På kvinnoanstalterna är beläggningen 82 procent.

Kriminalvården kommer också att satsa på att underlätta situationen vid de överfulla häktena, främst genom ökad bemanning. Det behövs mer personal för att klara till exempel säkerhet och transporter, när man hela tiden tvingas utnyttja besöksrum, transportplatser, avskildhetsrum och andra utrymmen tillfälligt.

”Kriminalvården behöver långsiktigt utöka sin platskapacitet i både häkte och anstalt; det behövs nya platser för att kunna ta emot ett ökat klientinflöde. För att det ska bli möjligt krävs en långsiktig finansiering av Kriminalvården”, kommenterar häktes- och anstaltsdirektör Hanna Jarl i pressmeddelandet.

Här ökar antalet platser

I klass 1 utökas antalet platser på anstalterna Kumla, Salberga, Saltvik och Norrtälje.
I klass 2 utökas antalet platser på anstalterna Mariefred, Umeå, Gävle. Beateberg, Täby, Österåker, Storboda, Brinkeberg, Johannesberg, Högsbo, Skogome, Skänninge, Fosie, Kristianstad och Ystad.
Tidigare har beslut fattats om att inrätta 69 platser i säkerhetsklass 1 och 2, varav huvuddelen beredskapsplatser. Platserna har öppnats under perioden november 2018 till mars 2019.
Den 17 december 2018 beslutades om att öppna 58 platser i säkerhetsklass 3, varav huvuddelen ordinarie platser. Platserna har öppnats under perioden december 2018 till mars 2019.

Källa: Kriminalvården

Detta är en nyhetsartikel. Publikts nyhetsrapportering ska vara saklig och korrekt. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, Fackförbundet ST, och utformas enligt journalistiska principer samt enligt spelreglerna för press, radio och TV.

ÄMNEN:

Kriminalvården
Typ
Vet du mer om det ämne som artikeln handlar om, eller om du har tips till redaktionen i något annat ämne, kan du lämna ditt tips här. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.
Om du anser att artikeln innehåller fel, beskriv här vad dessa fel består i. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.

Om du vill debattera det ämne artikeln handlar om, kan du skicka in en debattartikel till Publikt för publicering under vinjetten Debatt. Publikt publicerar inte anonyma debattinlägg, du måste därför alltid ange ditt namn och dina kontaktuppgifter. Redaktionen förbehåller sig rätten att korta och redigera insända debattartiklar. Skicka ditt inlägg som ett Worddokument på mejl till redaktionen.

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas offentligt.