Myndigheter oroade över platsbrist på häkten

KRIMINALVÅRDEN2019-03-04

Sju myndigheter med anknytning till rättsväsendet har mötts för att diskutera det ansträngda läget på svenska häkten. Samtliga myndighetschefer betraktar den höga beläggningen som ett mycket allvarligt läge.

Med anledning av det ansträngda läget i Sveriges häkten, ökningen av antalet klienter och platsbristen i Kriminalvården, genomfördes på fredagen ett möte mellan cheferna för Kriminalvården, Polismyndigheten, Säkerhetspolisen, Åklagarmyndigheten, Domstolsverket, Ekobrottsmyndigheten och Migrationsverket, uppger Domstolsverket i ett pressmeddelande. Samtliga myndighetschefer betraktar läget som mycket allvarligt.

Kriminalvården presenterade sin lägesbild över beläggningssituationen och vilka åtgärder som kommer att vidtas, på både kort och lång sikt. Bland de planerade åtgärderna finns att öka antalet platser genom att konvertera anstaltsplatser till häktesplatser, använda besöksrum och andra utrymmen som häktesrum, samt att dubbelbelägga så att två intagna får dela rum.

Vid mötet diskuterades behovet av ytterligare samverkan mellan myndigheterna. Ett antal arbetsgrupper ska bildas, bland annat om samsittning i häkte för intagna med restriktioner, samt om förvarstagna.

”Jag deltog för att bli informerad om läget hos Kriminalvården och informera mig om möjliga konsekvenser över tid för domstolarna, och för att resonera om i vilken utsträckning Domstolsverket kan bidra i frågan”, kommenterar Domstolsverkets generaldirektör Martin Holmgren i pressmeddelandet. 

Detta är en nyhetsartikel. Publikts nyhetsrapportering ska vara saklig och korrekt. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, Fackförbundet ST, och utformas enligt journalistiska principer samt enligt spelreglerna för press, radio och TV.

Typ
Vet du mer om det ämne som artikeln handlar om, eller om du har tips till redaktionen i något annat ämne, kan du lämna ditt tips här. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.
Om du anser att artikeln innehåller fel, beskriv här vad dessa fel består i. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.

Om du vill debattera det ämne artikeln handlar om, kan du skicka in en debattartikel till Publikt för publicering under vinjetten Debatt. Publikt publicerar inte anonyma debattinlägg, du måste därför alltid ange ditt namn och dina kontaktuppgifter. Redaktionen förbehåller sig rätten att korta och redigera insända debattartiklar. Skicka ditt inlägg som ett Worddokument på mejl till redaktionen.

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas offentligt.
CAPTCHA