JO granskar platsbrist på häkten

KRIMINALVÅRDEN2019-03-15
Justitieombudsmannen inleder nu en utredning med anledning av platsbristen i häktena. Det är allvarligt att bristen på platser i landets häkten leder till att kraven i rättegångsbalken inte uppfylls - en häktad ska bli förd till häkte utan dröjsmål, konstaterar chefs-JO Elisabeth Rynning.

JO konstaterar att media under den senaste tiden rapporterat om bristen på lediga platser inom Kriminalvården. Vid flera tillfällen har platsbristen vid landets häkten lett till att häktade personer inte kunnat tas emot utan i stället fått sitta i polisens arrestlokaler.

JO har också i samband med inspektioner fått liknande information från Kriminalvården. Därför har chefs-JO Elisabeth Rynning beslutat att öppna ett initiativärende för att utreda vilka konsekvenser beläggningssituationen inom Kriminalvården får för de frihetsberövade.

”Enligt rättegångsbalkens huvudregel ska en häktad utan dröjsmål föras till häkte. Det är allvarligt att bristen på platser i landets häkten leder till att detta grundläggande krav inte uppfylls och att de häktade blir kvar i polisarrester”, skriver Elisabeth Rynning på myndighetens hemsida..

Enligt pressmeddelandet har JO nyligen träffat representanter för Kriminalvården och enligt myndigheten finns inga tecken på att trycket på häktena kommer att minska. Det ansträngda läget kommer att fortsätta åtminstone fram till sommaren och i vissa fall hanteras detta genom att två intagna placeras i samma cell, konstaterar JO:

”Ett första steg i utredningen kommer vara en kartläggning av beläggningssituationen i arrester, häkten och anstalter och därefter kommer vi att genomföra riktade inspektioner”, kommenterar Elisabeth Rynning.

Elisabeth Rynning.
Bild: Pernille Tofte
Elisabeth Rynning.

Detta är en nyhetsartikel. Publikts nyhetsrapportering ska vara saklig och korrekt. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, Fackförbundet ST, och utformas enligt journalistiska principer samt enligt spelreglerna för press, radio och TV.

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas offentligt.
Genom att trycka på "Skicka" godkänner jag att mitt inlägg kan publiceras på webben och i papperstidningen. Redaktionen förbehåller sig rätten att granska och redigera kommentarer på samma sätt som insändare. Publicering sker först sedan inlägget granskats. Detta sker normalt under kontorstid. Publikt publicerar inte inlägg som innehåller personangrepp. Inte heller publiceras inlägg som handlar om något annat än ämnet för artikeln.