JO granskar platsbrist på häkten

KRIMINALVÅRDEN2019-03-15

Justitieombudsmannen inleder nu en utredning med anledning av platsbristen i häktena. Det är allvarligt att bristen på platser i landets häkten leder till att kraven i rättegångsbalken inte uppfylls - en häktad ska bli förd till häkte utan dröjsmål, konstaterar chefs-JO Elisabeth Rynning.

JO konstaterar att media under den senaste tiden rapporterat om bristen på lediga platser inom Kriminalvården. Vid flera tillfällen har platsbristen vid landets häkten lett till att häktade personer inte kunnat tas emot utan i stället fått sitta i polisens arrestlokaler.

JO har också i samband med inspektioner fått liknande information från Kriminalvården. Därför har chefs-JO Elisabeth Rynning beslutat att öppna ett initiativärende för att utreda vilka konsekvenser beläggningssituationen inom Kriminalvården får för de frihetsberövade.

”Enligt rättegångsbalkens huvudregel ska en häktad utan dröjsmål föras till häkte. Det är allvarligt att bristen på platser i landets häkten leder till att detta grundläggande krav inte uppfylls och att de häktade blir kvar i polisarrester”, skriver Elisabeth Rynning på myndighetens hemsida..

Enligt pressmeddelandet har JO nyligen träffat representanter för Kriminalvården och enligt myndigheten finns inga tecken på att trycket på häktena kommer att minska. Det ansträngda läget kommer att fortsätta åtminstone fram till sommaren och i vissa fall hanteras detta genom att två intagna placeras i samma cell, konstaterar JO:

”Ett första steg i utredningen kommer vara en kartläggning av beläggningssituationen i arrester, häkten och anstalter och därefter kommer vi att genomföra riktade inspektioner”, kommenterar Elisabeth Rynning.

Elisabeth Rynning.
Bild: Pernille Tofte
Elisabeth Rynning.

Detta är en nyhetsartikel. Publikts nyhetsrapportering ska vara saklig och korrekt. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, Fackförbundet ST, och utformas enligt journalistiska principer samt enligt spelreglerna för press, radio och TV.

Typ
Vet du mer om det ämne som artikeln handlar om, eller om du har tips till redaktionen i något annat ämne, kan du lämna ditt tips här. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.
Om du anser att artikeln innehåller fel, beskriv här vad dessa fel består i. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.

Om du vill debattera det ämne artikeln handlar om, kan du skicka in en debattartikel till Publikt för publicering under vinjetten Debatt. Publikt publicerar inte anonyma debattinlägg, du måste därför alltid ange ditt namn och dina kontaktuppgifter. Redaktionen förbehåller sig rätten att korta och redigera insända debattartiklar. Skicka ditt inlägg som ett Worddokument på mejl till redaktionen.

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas offentligt.
CAPTCHA