Annons:

JO: Intagna drabbade vid platsbrist

KRIMINALVÅRDEN2019-06-12

Bristen på platser i flera häkten och en allmän platsbrist i landets fängelser har lett till negativa konsekvenser för de intagna, konstaterar JO efter en serie inspektioner.

Mediernas rapporter om bristen på platser i Kriminalvårdens häkten gjorde att chefs-JO Elisabeth Rynning under våren beslutade att göra en granskning av beläggningssituationen. Under april och maj har åtta häkten och riksmottagningen på Kumlaanstalten inspekterats.

Samtliga inspektioner visade på en ansträngd platssituation, där beläggningen tidvis är över 100 procent. Vid överbeläggning har häktena bland annat använt besöksrum och isoleringsceller för placering av intagna. Det förekommer att intagna får dela cell. Platsbristen har också lett till att Kriminalvården flyttat intagna mellan olika häkten.

”Förflyttningarna påverkar de häktades möjligheter till kontakt med anhöriga, deras tillgång till mediciner och det har även kommit fram att ständiga flyttar skapar oro hos de intagna. I ett par fall har svårt sjuka eller skadade intagna förflyttats upprepade gånger”, konstaterar Elisabeth Rynning i ett pressmeddelande.

Det har förekommit att intagna behövt dela celler där toaletten saknar dörr, vilket man har upplevt som jobbigt. Intagna har också klagat på dålig ventilation och att det är varmt i cellerna. Många av de intagna har berättat att de känner en oro och rädsla över att behöva dela cell med en okänd person. På vissa häkten har de intagna tvingats sova på madrasser på golvet.

JOs inspektioner har tydligt visat att platsbristen i Kriminalvårdens fängelser är en viktig orsak till att intagna blir kvar i häkte. JO har skickat över sina inspektionsprotokoll till myndigheten och kräver svar på hur platssituationen i anstalterna ska förbättras. JO undrar också när Kriminalvården bedömer att den kan tillgodose platsbehovet genom ordinarie häktes- och anstaltsplatser. JO kräver svar senast 2 september.

Detta är en nyhetsartikel. Publikts nyhetsrapportering ska vara saklig och korrekt. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, Fackförbundet ST, och utformas enligt journalistiska principer samt enligt spelreglerna för press, radio och TV.

Typ
Vet du mer om det ämne som artikeln handlar om, eller om du har tips till redaktionen i något annat ämne, kan du lämna ditt tips här. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.
Om du anser att artikeln innehåller fel, beskriv här vad dessa fel består i. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.

Om du vill debattera det ämne artikeln handlar om, kan du skicka in en debattartikel till Publikt för publicering under vinjetten Debatt. Publikt publicerar inte anonyma debattinlägg, du måste därför alltid ange ditt namn och dina kontaktuppgifter. Redaktionen förbehåller sig rätten att korta och redigera insända debattartiklar. Skicka ditt inlägg som ett Worddokument på mejl till redaktionen.

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas offentligt.
CAPTCHA