JO ser allvarligt på underbemanning på SiS-hem

STATENS INSTITUTIONSSTYRELSE2023-02-16

Efter en inspektion på Statens institutionsstyrelses, SiS, ungdomshem Johannisberg i Kalix konstaterar Justitieombudsmannen, JO, att att hemmet inte uppfyllt den grundbemanning som ska finnas vid institutioner med högsta säkerhetsnivå.

2021 beslutade SiS att ungdomshemmet Johannisberg i Kalix ska ha säkerhetsnivå 1, den allra högsta säkerhetsnivån. Enligt JO är det bekymmersamt att ungdomshemmet inte kommit längre i arbetet med säkerhetshöjande åtgärder. Särskilt allvarligt ser JO på underbemanningen, som bland annat gjort att hemmet tidigare tvingats stänga avdelningar och nu medför att de intagna kan gå in i varandras bostadsrum nattetid.

JO uttalar sig också om tillämpningen av avskiljande och vård i enskildhet, och konstaterar att det är oroväckande att inte all personal som verkställer sådana beslut känner till SiS uppdaterade nationella riktlinjer om avskiljande. ”SiS måste säkerställa att riktlinjerna är kända såväl till innehåll som till innebörd och att personalen har tillräckliga kunskaper om de rättsregler som styrt utformningen av riktlinjerna”, skriver JO i sin rapport.

JOs inspektion genomfördes i november och är en del av Opcat-verksamheten. Opcat är den engelska förkortningen av tilläggsprotokollet till FNs tortyrkonvention (Optional Protocol to the Convention against Torture). Länder som anslutit sig till protokollet har förbundit sig att inrätta ett nationellt besöksorgan som regelbundet besöker platser där personer kan hållas frihetsberövade. I Sverige har JO tilldelats detta uppdrag.

Detta är en nyhetsartikel. Publikts nyhetsrapportering ska vara saklig och korrekt. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, Fackförbundet ST, och utformas enligt journalistiska principer samt enligt spelreglerna för press, radio och TV.

Typ
Vet du mer om det ämne som artikeln handlar om, eller om du har tips till redaktionen i något annat ämne, kan du lämna ditt tips här. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.
Om du anser att artikeln innehåller fel, beskriv här vad dessa fel består i. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.

Om du vill debattera det ämne artikeln handlar om, kan du skicka in en debattartikel till Publikt för publicering under vinjetten Debatt. Publikt publicerar inte anonyma debattinlägg, du måste därför alltid ange ditt namn och dina kontaktuppgifter. Redaktionen förbehåller sig rätten att korta och redigera insända debattartiklar. Skicka ditt inlägg som ett Worddokument på mejl till redaktionen.

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas offentligt.
CAPTCHA