Bild: Mostphotos

JO ser förbättringar på förvar

MIGRATIONSVERKET2024-05-13

Efter en uppföljande inspektion anser Justitieombudsmannen nu att situationen på Migrationsverkets hårt kritiserade förvar i Mölndal har förbättrats. Samtidigt återstår mycket nödvändigt utvecklingsarbete, enligt JO Per Lennerbrant.

Förra våren påtalade Justitieombudsmannen, JO, allvarliga brister vid Migrationsverkets då nyöppnade förvar i Mölndal. Efter ett oanmält besök upptäckte JO bland annat tydliga brister i personalens utbildning och i bemötandet av förvarstagna – exempelvis användes hot om tvångsåtgärder och särbehandling av individer.

Nu, ett drygt år senare, har situationen förbättrats, konstaterar JO. En uppföljande inspektion visar att personalens kompetens har höjts och att bemötandet av förvarstagna har förbättrats.

”Migrationsverket har arbetat strukturerat och vidtagit flera åtgärder för att komma till rätta med de brister som jag uppmärksammade förra året. Det är bra, men mer finns att göra”, kommenterar JO Per Lennerbrant utvecklingen i ett pressmeddelande.

Förvaret i Mölndal öppnade hösten 2022, med en hög andel nyrekryterad personal. Och behovet av ytterligare förbättringar när det gäller personalens kompetens och bemötande kvarstår, menar JO.

”Antalet platser ska bli fler, samtidigt som förvaret redan har svårt att rekrytera och utbilda personal. Förvaret i Mölndal står alltså inför betydande utmaningar. Migrationsverket måste ha en beredskap för de konsekvenser som en ökad beläggning kan leda till”, understryker JO Per Lennerbrant i pressmeddelandet.

Detta är en nyhetsartikel. Publikts nyhetsrapportering ska vara saklig och korrekt. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, Fackförbundet ST, och utformas enligt journalistiska principer samt enligt spelreglerna för press, radio och TV.

ÄMNEN:

Migration
Typ
Vet du mer om det ämne som artikeln handlar om, eller om du har tips till redaktionen i något annat ämne, kan du lämna ditt tips här. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.
Om du anser att artikeln innehåller fel, beskriv här vad dessa fel består i. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.

Om du vill debattera det ämne artikeln handlar om, kan du skicka in en debattartikel till Publikt för publicering under vinjetten Debatt. Publikt publicerar inte anonyma debattinlägg, du måste därför alltid ange ditt namn och dina kontaktuppgifter. Redaktionen förbehåller sig rätten att korta och redigera insända debattartiklar. Skicka ditt inlägg som ett Worddokument på mejl till redaktionen.

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas offentligt.
CAPTCHA