Journalistförbundet anmäler UD

ÖPPENHET2018-03-26
Journalistförbundet har anmält utrikesdepartementet, UD, till Justitieombudsmannen sedan förbundet ännu efter tre månader inte fått tillgång till utrikesministerns e-postlogg.

11 december i fjol begärde SJF att få ut utrikesminister Margot Wallströms, S, e-postlogg för den senaste månaden. Dagen efter fick förbundet besked om att hela loggfilen omfattas av sekretess, och att den dessutom gallras efter 14 dagar. Förbundet överklagade UDs beslut till regeringen, men ärendet är fortfarande efter tre månader under beredning.

”Det har nu dröjt över tre månader sedan begäran om att få frågan prövat av ett statsråd skickades in. Journalistförbundet tycker inte att UD i sin handläggning lever upp till det tidskrav som uppställs i Tryckfrihetsförordningen. Under den tid det har tagit för UD att fatta beslut i frågan har den e-postlogg som begäran avsåg för länge sedan hunnit gallras. Genom sitt agerande undergräver UD offentlighetsprincipen”, skriver Journalistförbundet i sin anmälan till Justitieombudsmannen, JO.

JO har vid upprepade tillfällen påpekat att tryckfrihetsförordningens krav innebär att en begäran om utlämnande av handling ska behandlas skyndsamt. Enligt JOs tidigare utlåtanden bör prövningen av utlämnande göras samma dag eller med några dagars fördröjning om det finns skäl för detta.

Nils Funcke, expert på offentlighetsfrågor, säger till Medievärlden att han förväntar sig att JO på nytt riktar kritik mot UD för sitt sätt att hantera offentlighetsprincipen:

”Det är extra bekymmersamt när de tyngsta och viktigaste myndigheterna inte lever upp till kravet på skyndsamhet. Varför ska byggnadsnämnden i Säffle bry sig när UD så grovt och konsekvent under lång tid inte lever upp till grundlagens krav”, säger han till tidningen.

Detta är en nyhetsartikel. Publikts nyhetsrapportering ska vara saklig och korrekt. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, Fackförbundet ST, och utformas enligt journalistiska principer samt enligt spelreglerna för press, radio och TV.

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas offentligt.
Genom att trycka på "Skicka" godkänner jag att mitt inlägg kan publiceras på webben och i papperstidningen. Redaktionen förbehåller sig rätten att granska och redigera kommentarer på samma sätt som insändare. Publicering sker först sedan inlägget granskats. Detta sker normalt under kontorstid. Publikt publicerar inte inlägg som innehåller personangrepp. Inte heller publiceras inlägg som handlar om något annat än ämnet för artikeln.