Bild: Malin Hansson

Kommuner får inget utökat mandat

ARBETSFÖRMEDLINGEN2021-05-27
Det blir inga utökade möjligheter för kommuner att bli tjänsteleverantörer till Arbetsförmedlingen. Däremot är det fritt fram för myndigheten att träffa samarbetsavtal med kommunerna. Det skriver företrädare för regeringen och dess samarbetspartier i en debattartikel.

”Vi kommer förbättra förutsättningarna för kommuner att ingå olika typer av samarbeten med Arbetsförmedlingen. Sådana samarbetslösningar kan grunda sig i överenskommelser som också omfattar statlig finansiering av kommunernas insatser. En utgångspunkt är att ansvarsfördelningen mellan staten och kommunerna är oförändrad. Kommuners medverkan i dessa samarbetslösningar ska vara frivillig”, skriver arbetsmarknadsminister Eva Nordmark, S, tillsammans med Martin Ådahl, arbetsmarknadspolitisk talesperson, C, Malin Danielsson, riksdagens arbetsmarknadsutskott, L, och Leila Ali Elmi, arbetsmarknadspolitisk talesperson, MP, i Dagens Samhälle.

Enligt debattartikeln är det viktigt att kommuner som i dag samarbetar med Arbetsförmedlingen i olika projekt kring långtidsarbetslösa kan fortsätta att göra det. Det ska också vara fritt fram att träffa nya sådana överenskommelser. Kommuner ska också kunna gå in med matchningsinsatser om det inte finns tillräckligt med fristående förmedlare av arbete.

”Samtidigt har vi landat i att inte ytterligare underlätta för kommuner att delta i Arbetsförmedlingens upphandlingar i konkurrens med fristående aktörer. Det är viktigt att särskilja de olika roller kommuner, Arbetsförmedlingen och de fristående förmedlarna har”, skriver de fyra i debattartikeln. 

Regeringen och samarbetspartierna kommer enligt artikeln att tydliggöra Arbetsförmedlingens ansvar att förbättra samverkan med kommunerna när myndigheten har reformerats. Inte minst för att se till att personer med funktionsnedsättning eller personer som är språksvaga ska få stöd på ett likvärdigt sätt.

”Arbetsmarknadspolitiken ska fungera i hela landet, och det är ett statligt ansvar att garantera detta. Fristående aktörer, både kommersiella och idéburna, ska matcha och rusta arbetssökande för de lediga jobben. Men med sin närhet till medborgarna och kännedom om det lokala näringslivet kan kommuner komplettera övriga arbetsmarknadspolitiska insatser, särskilt för arbetslösa som står längre från arbetsmarknaden och behöver ta steg för att successivt närma sig den”, skriver de fyra i debattartikeln. 

Detta är en nyhetsartikel. Publikts nyhetsrapportering ska vara saklig och korrekt. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, Fackförbundet ST, och utformas enligt journalistiska principer samt enligt spelreglerna för press, radio och TV.

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas offentligt.
Genom att trycka på "Skicka" godkänner jag att mitt inlägg kan publiceras på webben och i papperstidningen. Redaktionen förbehåller sig rätten att granska och redigera kommentarer på samma sätt som insändare. Publicering sker först sedan inlägget granskats. Detta sker normalt under kontorstid. Publikt publicerar inte inlägg som innehåller personangrepp. Inte heller publiceras inlägg som handlar om något annat än ämnet för artikeln.