Kommuner kan få bli tjänsteleverantörer åt Arbetsförmedlingen

ARBETSMARKNAD2021-02-25
Karlshamn är första kommun i landet att formellt ansöka om att få bli leverantör till Arbetsförmedlingen. Att kommuner kan utföra tjänster åt Arbetsförmedlingen är något som remissinstanserna till en tidigare utredning i huvudsak är positiva till.

I juni lämnade utredningen Kommuners medverkan i den statliga arbetsmarknadspolitiken över sitt betänkande till regeringen. Utredningen har haft regeringens uppdrag att bedöma om det med dagens regelverk i lagen om valfrihetssystem, LOV, och i lagen om offentlig upphandling, LOU, är tillåtet för kommuner att vara leverantörer åt Arbetsförmedlingen – och få ersättning för det.

Utredningen kom fram till att det är tillåtet för kommuner att vara leverantörer av arbetsmarknadspolitiska insatser enligt nuvarande regler, men att det behövs regelförändringar, bland annat vad gäller kommunernas befogenheter vid konkurrens om uppdragen.

Redan nu har flera kommuner aviserat sitt intresse. Nyligen skickade Karlshamn in en formell ansökan till Arbetsförmedlingen om att bli den första kommunen i Sverige att leverera tjänster till myndigheten. Kommunen vill att arbetslösa inom Arbetsförmedlingens tjänst Rusta och matcha ska kunna välja Karlshamns kommun som jobbförmedlare.

Till SVT säger kommunens företrädare att syftet är att spara pengar genom att minska kostnaderna för försörjningsstöd och samtidigt få betalt från Arbetsförmedlingen. ”Är det så att vi kan få ersättning av staten när vi får ut folk i arbete vill vi testa den möjligheten”, säger Valdemar Rusch, verksamhetschef för arbetsmarknad på kommunen, till SVT.

Enligt Arbetsförmedlingen kommer myndigheten att göra en bedömning av Karlshamns ansökan precis som för alla andra leverantörer. När detta ska ske är oklart, enligt presstjänsten.

När utredningens förslag presenterades väckte det starka protester från privata aktörer som i dag levererar matchningstjänster till Arbetsförmedlingen. Om kommunerna får konkurrera på marknaden snedvrids konkurrensen och det skulle leda till att många av de befintliga leverantörerna tvingas bort från marknaden, menade kritikerna.

Flertalet remissinstanser är dock i grunden positiva till att kommuner ska kunna leverera olika tjänster till Arbetsförmedlingen och få betalt för detta. Arbetsförmedlingen, TCO och Sveriges kommuner och regioner, SKR, hör till de aktörer som lämnat omfattande synpunkter på utredningen.

Arbetsförmedlingen är i sitt yttrande till regeringen positiv till att utredningen tydliggör kommunernas möjligheter att agera som leverantör till myndigheten. Arbetsförmedlingen instämmer i utredningens bedömning att det inte finns något som hindrar att Arbetsförmedlingen godkänner även en kommun som utförare i ett valfrihetssystem.

Myndigheten understryker dock att de upphandlingsrättliga principerna i LOU bland annat innebär att alla leverantörer ska behandlas lika. Det gäller oavsett om leverantören är en kommun eller någon annan aktör på marknaden.

Arbetsförmedlingen uppehåller sig vid att utredningen hävdat att man i samarbetet mellan Arbetsförmedlingen och en kommun kan göra undantag från kraven i LOU på att tjänster mellan myndigheter ska upphandlas. Utgångspunkten är ett fall som avgjorts i EU-domstolen som handlat om ett avsteg från regelverket som gjorts i Hamburg. Arbetsförmedlingen påpekar att det saknas tillräckligt juridiskt underlag för att med säkerhet veta när man kan göra sådana undantag och pekar i remissvaret på risken att drabbas av att överenskommelser upphävs i efterhand och följs av upphandlingsskadeavgifter.

”Mot denna bakgrund bedömer Arbetsförmedlingen att undantaget inte kan användas för att på ett närmast systematiskt sätt genomföra samarbeten mellan Arbetsförmedlingen och kommunerna när det gäller tillhandahållandet av arbetsmarknadstjänster”, skriver myndigheten i remissvaret.

Sveriges kommuner och regioner, SKR, vill se en utredning av förutsättningarna för att på frivillig basis ge kommuner som vill ta på sig ett samordnande och rustande uppdrag för samtliga arbetssökande långt från arbete, med medföljande ekonomisk ersättning.

SKR anser att kommunerna ska kunna vara utförare av statliga arbetsmarknadsinsatser, under förutsättning att kommunerna får full ersättning för de insatser de genomför för arbetslösa. SKR föreslår att Arbetsförmedlingen genomför ett antal pilotprojekt för att testa hur samarbetet med kommuner kan utformas.

Även TCO ser positivt på utredningens förslag att förtydliga statens respektive kommunernas befogenheter. TCO har inget att anmärka på utredningens analys av de rättsliga förutsättningarna för kommuner att vara utförare av tjänster åt Arbetsförmedlingen.

I remissvaret lyfter TCO särskilt fram att ST anser att Arbetsförmedlingens ökade samarbete med Statens servicecenter inte är tillräckligt för att kunna hävda att den lokala närvaron är säkrad.

Den fackliga centralorganisationen framhåller också att det är mycket tveksamt om de föreslagna konstruktionerna kommer att lösa problemet med för få fristående aktörer eller leverantörer i en viss kommun.

TCO pekar även på risken att kommunernas resurser inte räcker till för att ge arbetslösa förutsättningar att söka jobb i hela landet. Ett fåtal kommuner kan enligt TCO klara av en fullödig arbetsmarknadsservice, men inte det stora flertalet. Det inte ska ha någon betydelse var i landet man bor för möjligheten att kunna söka arbete på bästa sätt, skriver TCO i remissvaret. Därför är det angeläget att arbetsmarknadspolitiken fortsätter att vara ett statligt ansvar, i samarbete med kommuner samt lokalt och regionalt näringsliv, framhåller organisationen.

Enligt arbetsmarknadsdepartementet bereds nu ärendet inom Regeringskansliet.

ST inom Arbetsförmedlingen har farhågor

ST inom Arbetsförmedlingen är inte motståndare till att kommuner kan utföra tjänster åt Arbetsförmedlingen. Men facket ser också problem som kan bli svåra att hantera, beroende på hur man löser ersättningsfrågan.

– Kommunerna kan få dubbla lojaliteter. Det kan till exempel ligga i kommunens intresse att inte invånare flyttar från hemorten, även om det kanske finns ett jobb till en arbetssökande 20 mil bort. Det kan påverka hur man stöder och matchar den som är arbetslös, påpekar styrelseledamoten Johan Eklund.

Han konstaterar också att det är komplicerat när aktörer är både leverantör och arbetsgivare:

– Vi har redan sett exempel på större leverantörer som anställer sina deltagare i sin egen uthyrningsverksamhet. Men bara så länge att de kan plocka ut full bonus som leverantör. Den risken är givetvis stor även med kommunala leverantörer.

Detta är en nyhetsartikel. Publikts nyhetsrapportering ska vara saklig och korrekt. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, Fackförbundet ST, och utformas enligt journalistiska principer samt enligt spelreglerna för press, radio och TV.

ÄMNEN:

Arbetsmarknad
Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas offentligt.
Genom att trycka på "Skicka" godkänner jag att mitt inlägg kan publiceras på webben och i papperstidningen. Redaktionen förbehåller sig rätten att granska och redigera kommentarer på samma sätt som insändare. Publicering sker först sedan inlägget granskats. Detta sker normalt under kontorstid. Publikt publicerar inte inlägg som innehåller personangrepp. Inte heller publiceras inlägg som handlar om något annat än ämnet för artikeln.