Migrationsverkets förvar i Märsta.
Bild: Gamma-Man/Mostphotos
Migrationsverkets förvar i Märsta.

Kraftigt ökade sjuktal på förvaren

MIGRATIONSVERKET2023-03-09

Facket varnade för att sämre arbetsscheman skulle göra anställda på Migrationsverkets förvar sjuka. Nu har korttidssjukskrivningarna fördubblats. ”Folk är så trötta. Man blir inte den medarbetare man vill vara”, säger STs sektionsordförande Anna Ahnlund.

I höstas ändrade Migrationsverket schemaläggningen för anställda på de sex förvaren, där människor som ska avvisas eller utvisas är placerade. Ändringen innebar bland annat mer helgarbete och att arbetspassens längd blev mer skiftande. Vissa arbetspass är nu 12 timmar långa. ST-avdelningen var kritisk till förändringen och krävde en riskbedömning vad gällde personalens hälsa.

På flertalet förvar infördes det nya schemat i början av oktober. Sjukstatistiken för årets sista månader visar på en dubblering eller mer av de korta sjukfallen på flera orter mellan oktober och december. Det totala sjuktalet låg i december på 12-13 procent på tre av de sex förvaren. De värst drabbade avdelningarna hade ett sjuktal på över 20 procent.

Enligt ST-avdelningen motiverade arbetsgivaren det nya schemat med att det är effektivare och sparar pengar. Men ST anser att det ger för lite tid för återhämtning.

– Formellt följer man arbetstidslagen, men det är inte alltid man har möjlighet att ta en rast ens under ”monsterpassen” på tolv timmar. Det händer oplanerade saker, exempelvis kan Kriminalvården eller Polisen plötsligt komma och lämna av en person, säger Anna Ahnlund, ordförande för ST inom Migrationsverket i sektion syd.

De fackliga företrädarna pekar också på att arbetsuppgifterna för den stora yrkesgrupp som kallas handledare har utökats med sysslor som handläggare tidigare utförde. Det gäller bland annat inskrivning och utskrivning av förvarstagna, beslut om kroppsvisitation och omhändertagande av egendom.

Anna Ahnlund framhåller att flera medlemmar påtalat att säkerheten kan bli lidande när personalen är utmattad.

– Senast förra veckan lyftes det igen till ST. Dagen efter hade vi en rymning i Åstorp.

Joakim Jansson, biträdande regiondirektör för region Nord, säger att en utvärdering av schemat har inletts. Han tror att det kommer att bli justeringar.

– Det är väl alltid så att när man prövar något nytt får man justera längs vägen, säger han.

Joakim Jansson anser dock att det inte går att dra långtgående slutsatser av den på vissa ställen kraftiga ökningen av sjukskrivningarna.

– Vi har alltid en viss uppgång i slutet av året i hela myndigheten, så årets siffror sticker inte ut jättemycket. Men vi behöver titta på det på arbetsplatsträffar och i samtal mellan fack, arbetsmiljöorganisation och chefer.

Han kan inte säga när utvärderingen ska vara klar och eventuella förändringar genomföras.

– Men om vi kommer fram till att schemat behöver justeras ska det ske så snart det går, säger Joakim Jansson.

Detta är en nyhetsartikel. Publikts nyhetsrapportering ska vara saklig och korrekt. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, Fackförbundet ST, och utformas enligt journalistiska principer samt enligt spelreglerna för press, radio och TV.

Typ
Vet du mer om det ämne som artikeln handlar om, eller om du har tips till redaktionen i något annat ämne, kan du lämna ditt tips här. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.
Om du anser att artikeln innehåller fel, beskriv här vad dessa fel består i. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.

Om du vill debattera det ämne artikeln handlar om, kan du skicka in en debattartikel till Publikt för publicering under vinjetten Debatt. Publikt publicerar inte anonyma debattinlägg, du måste därför alltid ange ditt namn och dina kontaktuppgifter. Redaktionen förbehåller sig rätten att korta och redigera insända debattartiklar. Skicka ditt inlägg som ett Worddokument på mejl till redaktionen.

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas offentligt.
CAPTCHA